Pierwszy krok dla mpzp dla ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Rataje coraz bliżej 🙂 Przed momentem Rada Miasta Poznania pozytywnie przyjęła projekt uchwały (PU 1834/23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu. Powierzchnia terenu objętego projektem mpzp wynosi 1,96 ha. Projekt uchwały przygotowany został przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu

#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #mpzpKaliskaPolankaSowia

test: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje