Konkurs „Idea miejsca spotkań dla osiedla Rataje na Łacinie” rozstrzygnięty

No i wszystko jest już jasne 🙂 Konkurs studencki na zagospodarowanie placu na Łacinie, który od tej pory będziemy nazywać Ogród Łacina został rozstrzygnięty. Z pośród 27 zgłoszonych prac sąd konkursowy w którym miałem zaszczyt uczestniczyć wybrał 5 prac z czego 3 prace zwycięskie i 2 wyróżnione.

A w czwartek 20.06.2024 o godz. 19:15 odbędzie się wystawa nagrodzonych prac na Łacinie ul. Czesława Niemena 7a przy parafii Łacina p.w. Imienia Jezus 😀

𝕄𝕚𝕖𝕛𝕤𝕔𝕖 𝕀 𝕫𝕒𝕛ęł𝕒 𝕡𝕣𝕒𝕔𝕒 𝕟𝕣 𝟛 „Zielona Łacina” w składzie:
👉Weronika Kalota – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
👉Szymon Musiałowski – Politechnika Poznańska
👉Jakub Zajadacz – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

𝕄𝕚𝕖𝕛𝕤𝕔𝕖 𝕀𝕀 𝕫𝕒𝕛ęł𝕒 𝕡𝕣𝕒𝕔𝕒 𝕟𝕣 𝟡 „Idea miejsca spotkań na Łacinie” w składzie:
👉Jagoda Żurek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
👉Joanna Gościak – Politechnika Poznańska
👉Natalia Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

𝕄𝕚𝕖𝕛𝕤𝕔𝕖 𝕀𝕀𝕀 𝕫𝕒𝕛ęł𝕒 𝕡𝕣𝕒𝕔𝕒 𝕟𝕣 𝟙𝟚 „Miejski rezerwat” w składzie:
👉Daniela Domagalska-Nowak – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
👉Leonard Dutkiewicz – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
👉Axel Leszczyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
👉Dominik Gaca – Politechnika Poznańska

oraz dwa równorzędne wyróżnienia dla:

pracy nr 23 „Łacina miejsce spotkań” w składzie:
👉Zuzanna Romanowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
👉Julia Kopańska – Politechnika Poznańska
👉Mikołaj Marciniak – Politechnika Poznańska

praca nr 25 „Park św. Franciszka” w składzie:
👉Magdalena Szymańska – Politechnika Poznańska
👉Agata Paprota – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
👉Daniil Smalianyi – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
👉Zuzanna Burtniak – Politechnika Poznańska

Prace zostały nagrodzone w następujący sposób:
I nagroda w wysokości 8.000 zł dla pracy nr 3
II nagroda w wysokości 5.000 zł dla pracy nr 9
III nagroda w wysokości 4.000 zł dla pracy nr 12
wyróżnienie w wysokości 1.500 zł dla pracy nr 23
wyróżnienie w wysokości 1.500 zł dla pracy nr 25

Wszyscy autorzy prac konkursowych mieli dostęp do raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne były 3 etapowe i składały się z ankiety ulicznej, ankiety internetowej oraz warsztatów z mieszkańcami w formie world caffe.

Konkurs ma pokazać kierunek i oczekiwania mieszkańców dla zagospodarowania tego terenu. Teraz czas na zaprojektowanie i realizację. Rada Osiedla Rataje będzie brać czynny udział w pracach tak aby „Idea miejsca spotkań dla osiedla Rataje na Łacinie”🌳🌿🌾🌷🌻 była przyjazna dla mieszkańców. Kilka zdjęć z dzisiejszego finału. Pracę w pełnej jakości udostępnię w kolejnym poście.

𝕊ą𝕕 𝕜𝕠𝕟𝕜𝕦𝕣𝕤𝕠𝕨𝕪 𝕠𝕓𝕣𝕒𝕕𝕠𝕨𝕒ł 𝕨 𝕤𝕜ł𝕒𝕕𝕫𝕚𝕖:
👉dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda – Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu UPP / Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK
👉Artur Gumny – Radny Osiedla Rataje
👉prof. dr hab. Bogumiła Jung – Pracownia Designu Inspirującego, Prorektorka UAP
👉dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko – Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury PP
👉mgr inż. arch. Katarzyna Podlewska – Z-ca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
👉dr hab. Paulina Pospieszna prof. UAM – Zakład Kultury Politycznej UAM
👉ks. Radosław Rakowski – proboszcz parafii Łacina p.w. Imienia Jezus
👉dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja prof. UAP – Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego UAP / Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK

Konkurs został ogłoszony na 4 poznańskich uczelniach, który z założenia zakładał współpracę między uczelnianą pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytetem Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Uniwersytetem Przyrodniczy w Poznaniu
Politechniką Poznańską
Patronat na konkursem objęło Miasto Poznań.

Podczas ogłoszenia wyników konkursu obecny był Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz i Radny Miasta Poznania Grzegorz Jura.

tekst: Artur Gumny