Zarząd Osiedla 2015-2019

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Wojciech Strzelecki Przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje
2. Artur Gumny Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
3. Krzysztof Marciniak Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
4. Jan Nowaczyński Członek Zarządu Osiedla Rataje