Protokoły oraz uchwały z posiedzeń Rady Osiedla Rataje w kadencji 2015-2019 dostępne są tutaj

22.04.2015 – I Sesja RO Rataje – Sesja inauguracyjna
27.04.2015 – II Sesja RO Rataje – Wybór Zarządu Osiedla
11.05.2015 – III Sesja RO Rataje – Wybór Komisji Osiedla
10.06.2015 – IV Sesja RO Rataje
23.07.2015 – V Sesja RO Rataje
20.08.2015 – VI Sesja RO Rataje
16.09.2015 – VII Sesja RO Rataje
07.10.2015 – VIII Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2016
15.10.2015 – IX Sesja RO Rataje
29.10.2015 – X Sesja RO Rataje
03.12.2015 – XI Sesja RO Rataje
04.02.2016 – XII Sesja RO Rataje
07.04.2016 – XIII Sesja RO Rataje
16.06.2016 – XIV Sesja RO Rataje
15.09.2016 – XV Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2017
13.10.2016 – XVI Sesja RO Rataje – Opiniowanie projektów zgłoszonych do PBO 2017
24.11.2016 – XVII Sesja RO Rataje – Opiniowanie koncepcji zagospodarowania Parku nad Wartą (PBO 2016)
26.01.2017 – XVIII Sesja RO Rataje
28.02.2017 – XIX Sesja RO Rataje – zaproszeni goście: ZDM, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19
20.04.2017 – XX Sesja RO Rataje – Podjęcie uchwały ws. mpzp „Osiedle Armii Krajowej” oraz ws. budowy kładki nad rzeką Wartą łączącą Rataje z Wildą oraz Berdychowo z Chwaliszewem
18.05.2017 – XXI Sesja RO Rataje – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosków do sporządzenia mpzp „Park nad Wartą – część A”
01.06.2017 – Spotkanie z Prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem
22.06.2017 – XXII Sesja RO Rataje
20.07.2017 – XXIII Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2018
24.08.2017 – XXIV Sesja RO Rataje – uchwała ws. zmian granic okręgów wyborczych oraz grani stałych obwodów głosowania
25.10.2017 – XXV Sesja RO Rataje
15.11.2017 – XXVI Sesja RO Rataje
15.02.2018 – XXVII Sesja RO Rataje – gość Z-ca Prezydenta Miasta Mariusz Wiśniewski
20.02.2018 – C.D. XXVII Sesja RO Rataje
22.03.2018 – XXVIII Sesja RO Rataje
19.04.2018 – XXIX Sesja RO Rataje – brak kworum
07.06.2018 – XXX Sesja RO Rataje
30.08.2018 – XXXI Sesja RO Rataje
11.10.2018 – XXXII Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2019
29.11.2018 – XXXIII Sesja RO Rataje
27.02.2019 – XXXIV Sesja RO Rataje – Ostatnia sesja w kadencji 2015-2019

 

Od początku kadencji Rady Osiedla Rataje tj. od 22.04.2015 do 27.02.2019 zostało zwołanych 34 sesje z czego sesja nr 27 z dnia 15.02.2018 została przerwana i kontynuowana w dniu 20.02.2018. Czyli formalnie odbyło się 34 sesji w 35 posiedzeniach. Licząc frekwencję liczymy wszystkie spotkania czyli 35.
Poniżej prezentujemy zaangażowanie poszczególnych radnych osiedlowych w sesja Rady Osiedla Rataje.