Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Adam Pawlik Przewodniczący Rady Osiedla Rataje
2. Miron Perliński Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje
3. Maciej Jensz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje