MPZP „Osiedle Powstań Narodowych” – uchwalony w dniu 25.09.2018 – uchwała RMP LXXIII/1361/VII/2018 (przystąpienie 08.12.2015) – pobierz

MPZP „Osiedle Armii Krajowej” – uchwalony w dniu 22.05.2018 – uchwała RMP LXVII/1231/VII/2018 (przystąpienie 08.12.2015) – pobierz

MPZP „Osiedle Piastowskie” – uchwalony w dniu 03.11.2015 – uchwała RMP XIX/242/VII/2015 (przystąpienie 05.02.2013) – pobierz

MPZP „Rataje-Park II” – uchwalony w dniu 02.02.2010 – uchwała RMP LXVII/915/V/2010 (przystąpienie 10.06.2008) – pobierz

MPZP „Rataje-Park” – uchwalony w dniu 24.10.2006 – uchwała RMP CVI/1217/IV/2006 (przystąpienie 12.07.2005) – pobierz

MPZP „Łacina – Południe – część A” przystąpienie 12.07.2016 (uchwała XXXIII/517/VII/2016) – pobierz

MPZP „Łacina – Południe – część B” przystąpienie 12.07.2016 (uchwała XXXIII/517/VII/2016) – pobierz

MPZP „Park nad Wartą – część A” – przystąpienie 21.02.2017 – pobierz

MPZP „Park nad Wartą” – uchwalony w dniu 10.02.2009 – uchwała RMP XLIX/637/V/2009 (przystąpienie 17.07.2007) – pobierz

MPZP „W rejonie ulic: Wołkowyskiej i abpa A. Baraniaka” – przystąpienie 06.11.2012 (uchwała XL/596/VI/2012) – pobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r – pobierz