Monitoring miejski na ul. Niemena

W dniu dzisiejszym odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Niemena. Tematem spotkania była budowa monitoringu miejskiego na Łacinie. Dzięki zgłoszonej przeze mnie poprawce w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 100 tys. zł na ten cel. Dynamicznie rozwijająca się Polanka i Łacina jest białą plamą jeżeli chodzi o monitoring miejski. Podczas spotkania, które odbyliśmy w terenie wyznaczyliśmy pierwsze kluczowe miejsca. Jedno z nich to rondo przy ul. Niemena, a drugi punkt to ul. Skowrońskiego która jest równoległa do ul. Niemena. Wstępne założenia są takie aby na każdym punkcie zmontowana była kamera stałopozycyjna i obrotowa. Rozbudowa monitoringu w tej części Rataj wymaga dużych nakładów dlatego prace będą etapowane. Docelowo chcemy rozbudować monitoring o ul. Brneńską, aż w kierunku ul. Krzywoustego (trasa Katowicka). Wybrane miejsce będą jeszcze konsultowane z Policją i Strażą Miejską. Cieszę się, że mogłem spotkać się mieszkańcami, którzy wybrali pierwsze punkty pod monitoring miejski. Pracownicy WZKiB bardzo merytorycznie podeszli do sprawy, a o kolejnych etapach będę Państwa informował. Jeżeli nie wyskoczą żadne nieprzewidziane sytuacje, jeszcze w tym roku monitoring miejski będzie uruchomiony. W przyszłości będę zabiegał o rozbudowę monitoringu w innych częściach Polanki i Łaciny.

Galeria – spotkanie 18.03.2024 r.

tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania

Remont chodnika na ul. Wioślarskiej coraz bliżej

Od kilku lat Rada Osiedla Rataje zabiega o poszerzenie chodnika w ciągu ulicy Wioślarskiej przy Szkole Podstawowej nr 3 na os. Piastowskim. Zależy nam aby w tym miejscu zachować miejsca postojowe i jednocześnie zagwarantować komfortowe warunki dla pieszych. Wysłałem zapytanie w tej sprawie do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na jakim etapie są obecnie prace. Uzyskana odpowiedź przybliża nas coraz bliżej do realizacji chociaż jest to dopiero pierwsza faza tego projektu. Rada Osiedla Rataje przeznaczyła środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

odp. ZDM z dnia 27.02.2024

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

II etap konsultacji społecznych dotyczących mpzp „Osiedle Rzeczypospolitej”

Mamy to! II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że prace nad uchwaleniem mpzp zbliżają się do końca i jeszcze w tym roku plan zostanie uchwalony. Ale zanim to nastąpi zachęcam wszystkich mieszkańców zainteresowanych uchwaleniem tego planu do udziału w konsultacjach, które odbędą się w trybie zdalnym na platformie ZOOM.

Data i godzina: 29 lutego 2024 r. o godzinie 17.00
https://zoom.us/j/94046444248…

Identyfikator spotkania: 940 4644 4248
Kod dostępu: 204035

Konsultacje społeczne potrwają od 29 lutego do 15 marca 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

✅ pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
✅ pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
▶️Marcin Piernikowski – mpiernikowski@poznan.mpu.pl,
▶️Ewa Kwiecień – ekwiecien@poznan.mpu.pl,
▶️Dariusz Marcinek – dmarcinek@poznan.mpu.pl,
▶️Łukasz Brodnicki – lbrodnicki@poznan.mpu.pl.

☎️Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

WAŻNE!
W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że wnioski, uwagi z zakresu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:⤵️
https://www.mpu.pl/…/formularze-do-pobrania,p,57004…

Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla było możliwe właśnie dzięki determinacji mieszkańców. Cieszę się, że mogłem Was reprezentować. Dziękuję zaufanie. Załączam pismo jakie napisałem w imieniu mieszkańców do Prezydenta Jaceka Jaśkowiak który niezwłocznie zajął się sprawą przekazujące sprawę do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu co niewątpliwie przyczyniło się do przystąpienie nad wywołaniem mpzp.
#Poznan #Rataje #OsiedleRataje #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzpRzeczypospolitej

Moje pismo do Prezydenta: 27.01.2023

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Drzewa przy ul. Milczańskiej 18 zostają

Drzewa przy ul. Milczańskiej zostaną 🌳🌳🌳
Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy Łaciny z prośbą o zajęcie się sprawą oznakowań drzew przy ulicy Milczańskiej 18. Mieszkańcy obawiali się, że oznakowanie zostało wykonane w celu wycinki drzew. Wysłałem zapytanie do Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w celu wyjaśnienia sprawy. Odpowiedź jaką otrzymałem jest bardzo pozytywna ponieważ, drzewom w pasie drogowym nie grozi wycinka, a oznakowanie zostało wykonane w celu inwentaryzacji drzew na działce dewelopera oraz w pasie drogowym.

Link do odp. ZDM

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie w ZDM

W środę 14.02.2024 r., miałem przyjemność uczestniczyć razem z przewodniczącym Zarządu Rada Osiedla Rataje oraz kierownictwem osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej oraz kierownictwem Polan, Żegrze i Jagiellońskie, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Tematem spotkania było omówienie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Jastrzębiej, Łabędziej, Wyzwolenia, Kukułczej, Orlej oraz Obrzyca, Redarowska i Rzeczańska. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszych uwag i obaw związanych ze zmianą organizacji ruchu. Przedstawione projekty w bardzo dużym stopniu przewidywały montaż słupków co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie miejsc postojowych. Zdaję sobie sprawę, że zmiana organizacji ruchu ze strefy zamieszkania w strefę ruchu tempo 20 to pewna rewolucja ale patrząc na obecną strefę zamieszkania nie była one w pełni prawidłowo oznakowana. Nasze uwagi były głównie nastawione aby zachować jak największą liczbę miejsc postojowych i uniknąć zbędnego słupkowania. Zgoda na słupki w miejscach krytycznych aby zapewnić bezpieczeństwo była bezdyskusyjna (głównie przy przedszkolach, szkołach. Zależało nam również aby na ul. Kukułczej (os. Armii Krajowej) zachować obecną organizację ruchu. Przedstawione projekty zakładały dwa warianty. Jeden to wariant jednokierunkowy na całej długości ul. Kukułczej z wjazdem od ul. Wyzwolenia. Drugi wariant to ruch dwukierunkowy. Wydawało by się, że ten wariant powinien być najlepszym rozwiązaniem ale spowodowałby likwidację dużej liczby miejsc postojowych, które obecnie są możliwe na jezdni przy przedszkolu „Liczmanek”. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, a nasze uwagi zostały wysłuchane z zapewnieniem ich uwzględnienia. Jeszcze raz dziękuję za miłe spotkanie oraz za zaangażowanie w sprawę panu Wiceprezydentowi Prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie z ZDM ws. ustalenia zadań na rok 2024

W poniedziałek 29.01.2024 r., wspólnie z Zarządem Osiedla Rataje uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podczas którego został omówiony zakres remontów w roku 2024 w ramach środków przekazanych przez Rade Osiedla Rataje. Ustaliliśmy, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować remont chodników w ciągu ulic Kruczej i Orlej. Pozostały zakres remontów będzie realizowany zgodnie z listą priorytetów. Ważna deklaracja jest taka, że w tym roku rozpocznie się remont chodnika wzdłuż ul. św. Rocha po stronie północnej (po stronie kościoła). Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Rady Osiedla Rataje oraz dzięki mojej propozycji do budżetu Miasta Poznań w kwocie 600 tys.zł. Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszym kwartale tego roku. #Rataje #Poznan #ZDMpoznan

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Budynek po Kasztelańskiej otrzymał zgodę na użytkowanie

Budynek który powstał w miejscu kultowej restauracji Kasztelańska na os. Piastowskim od samego początku wzbudzał kontrowersję. Uchwalając mpzp i zapisując w tym miejscu funkcję usługową nikomu nie przeszła myśli, że może tu powstać budynek z funkcją mieszkalną skoro plan przewidywał usługi. Czujemy się tym faktem oszukani i nie pozwolimy do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #patodeweloperka

Puls dnia WTK z dnia 19.01.2024
https://m.youtube.com/watch?v=uKqHfvDHKOA&t=26s

tekst:
Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Kładka nad Maltą zostaje

W ostatnim czasie dużo mówi się o terenach w pobliżu jeziora Malta. Najpierw pojawiła się informacja o rozbiórce galerii Malta, a następnie wypłynęła informacja o chęci wybudowania hotelu przy samym stoku narciarskim. Jeżeli chodzi o teren zlokalizowany wokół jeziora Malta to obecnie procedowane jest wszczęcie wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), którego obszar będzie obejmował 512 ha. Aktualnie zbierane są opinie od rad osiedlowych, które graniczą z jeziorem Malta. Następny krokiem będzie opinia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP. Natomiast rozbiórka galerii Malta wywołała wątpliwość co dalej z kładką, która wpisała się w krajobraz Malty, a która łączy jezioro z Polanką i Łaciną. Obecnie trwają prace rozbiórkowe galerii, a kładka został zamknięta. Podczas spotkania z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu otrzymałem zapewnienie, że kładka zostanie wpisana do nowego mpzp dla Łaciny, dla którego obecnie trwa analiza zasadności. Mam nadzieję, że nie dojdzie do rozbiórki kładki wraz z galerią, a jej wpisanie do mpzp będzie miało charakter porządkowy.
#Rataje #Polanka #Łacina #Poznan

Ratajska Telewizja Kablowa – Aktualności ratajskie 11.01.2024

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje