Rada osiedla

Uchwała Nr LXXV/1074/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2010 r. w/s połączenia Osiedla Zielone Rataje, Osiedla Rataje Południowe, Osiedla Rataje nad Wartą w jedno Osiedle o nazwie Rataje w ramach reformy funkcjonalnej jednostek pomocniczych w Poznaniu. Do nowo powstałego osiedla dołączono również tereny Polanki i Łaciny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.
Organami uchwałodawczymi są rada osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców. Rada osiedla – wybierana jest na 4 letnią kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
Statut Osiedla Rataje (pobierz)

Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla wybierany przez organ uchwałodawczy tj. przez radę osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców.

Osiedle Rataje obejmuję następujące osiedla:
Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Jagiellońskie, Powstań Narodowych, Oświecenia a także Berdychowo, Piotrowo, Polankę i Łacinę.
Mapa osiedla (pobierz)