Raport z konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta – osiedli (31.10.2022)

Statut Rady Osiedla Rataje (plik .pdf)

Obszar funkcjonowania Rady Osiedla Rataje (plik .jpg)

Vademecum poznańskiego radnego osiedlowego (plik .pdf)

Parada Sobótkowa 2018 – broszura informacyjna (plik .pdf)

Nieprzeprowadzenie głosowania do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 w okręgu Nr IV i obsadzenia mandatów bez głosowania (plik .pdf)

Nieprzeprowadzenie głosowania do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 w okręgu Nr V i obsadzenia mandatów bez głosowania (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2015-2019 (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2011-2015 (plik .pdf)

Gazeta Ratajska 2018 – Wspomnienia o poznańskich Ratajach cz. 3 i 4 (plik .pdf)

Park Rataje – Prezentacja PIM stan na 30.01.2018 (plik .pdf)