MPZP dla ulic Kaliska-Polanka-Sowia – przystąpienie

📣Informacja📣
W dniu 18.10.2023 r. Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP której jestem członkiem, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały PU 1834/23 przedstawiony przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej” w Poznaniu. Projekt będzie opiniowany przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 24.10.2023 r.

Pismo w sprawie wpłynęło do Rady Osiedla Rataje 05.12.2022 r.
#Rataje #Poznan #mpzpUlicKaliskaPolankaSowia
facebook.com/rada.osiedla.rataje

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje