Konsultacje społeczne dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach

Rzeka Warta to dobro wszystkich mieszkańców a dla nas mieszkańców Rataj szczególnie ponieważ jest ona wpisana w krajobraz Rataj. Trudno sobie wyobrazić Rataje bez rzeki Warty. Tereny zielone w postaci Parku nad Wartą to zielona enklawa wśród zabudowy mieszkalnej. Warto zadbać nie tylko o Ratajski fragment rzeki Warty dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach na zachodnim brzegu rzeki Warty.

Kiedy?
od 30 października do 12 listopada 2023 r.

Jak wziąć udział?
Opinie i uwagi będą zbierane w formie:
☑️elektronicznej, pod adresem: wartostrada@um.poznan.pl
☑️pisemnie dostarczając do siedziby Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania ️
☑️listownie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Więcej informacji na temat innych konsultacji można znaleźć na stronie www.poznan.pl/konsultujemy
#Rataje #Poznan #rzekaWarta #Warta

pliki do pobrania

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje