Wyniki PBO24

ℹ️ Znane są wyniki Poznański Budżet Obywatelski 2024.
Projekty dotyczące Rataj – rejon 8
Rejonowe duże:
✔️Rataje – mój sportowy azyl (liczba głosów 2 475) Mój Sportowy Azyl
✔️Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla wszystkich (liczba głosów 2 352) – Nasz Sportowy Fyrtel

Rejonowe małe:
✔️Ławki na Oświecenia (liczba głosów 1 155)

Gratulacje dla wygranych projektów i ich wnioskodawców 👏
Więcej info⤵️
https://budzet.um.poznan.pl/pbo24/znamy-wyniki-pbo24/
#Rataje #PBO #PBO2024 #PBO24

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Jaki los czeka Ratajskie dęby?

Ulica Rataje jak również bliskie jej otoczenie w ostatnim czasie jest na ustach wielu mieszkańców Rataj ale również Poznania, a to za sprawą chęci wybudowania w tej okolicy przez jednego z deweloperów kompleksu budynków mieszkalnych. Dzięki interpelacji radnego miejskiego Pawła Matuszaka jak również stanowiska Rady Osiedla Rataje udało się wywołać dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałę nr LXXXVII/1608/VIII/2023 aby dla tego terenu przystąpić do sporządzenia mpzp. O tym, że teren po dawnych budynkach fabryki Hipolita Cegielskiego należy uporządkować nie budzi wątpliwości. Natomiast ewentualna wycinka drzew na zieleńcu, który znajduje się przy ulicy Rataje już tak (arkusz 15, obręb Rataje, działka nr 12/7 i 12/17). Teren przez lata zaniedbany natomiast z cennymi okazami drzew. We wrześniu 2022 roku na prywatne zlecenie właściciela sąsiadującego z ww. nieruchomością, została wykonana ekspertyza dendrologiczna drzewostanu zagrożonego wycinką przy powstaniu ewentualnej inwestycji. Rzeczoznawca dendrolog w ekspertyzie wykazał, że trzy dęby szypułkowe, które tam rosną mają około 180, 196, 240 lat, są to okazy zdrowe o wysokości ponad 20 metrów. Ze względów na cenne walory przyrodnicze, botaniczne drzewa powinny zostać otoczone szczególną ochroną. Podczas czerwcowej parady sobótkowej, która odbyła się na Warcie, w symboliczny a zarazem w bardzo wymowny sposób przedstawiłem wspólnie z mieszkańcami historię Ratajskich dębów. Instalacja z którą płynęliśmy przedstawiała właśnie trzy dęby, w ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę jak cenna jest Ratajska przyroda. Instalacja została przygotowana przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Specjalnych 101 w Poznaniu.

W dniu 31.10.2023 r. wysłałem zapytanie do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, na jakiem etapie są prace w zakresie uznania tych cennych okazów drzew za pomniki przyrody. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Wydział Klimatu i Środowiska UMP (WKiŚ) zlecił własną ekspertyzę dendrologiczną dla rosnących w tym miejscu drzew. Jeżeli wyniki będą wskazywać na celowość objęcia ochroną jako pomniki przyrody drzew na działce przy ul. Rataje / Zamenhofa wówczas WKiŚ podejmie dalsze działania w celu ustanowienia tej formy ochrony przyrody. Dodatkowo WKiŚ podjął działania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zajęcie stanowiska w sprawie odbędzie się na podstawie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jako radny miejski będę tą sprawę w dalszym ciągu monitorował.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie z pracownikami ZDM

W dniu 8 listopada 2023 odbyło się spotkanie w trybie zdalnym z dyrektorem oraz pracownikami ZDM w którym miałem zaszczyt uczestniczyć po raz pierwszy jako Radny Miasta Poznania wspólnie z całym Zarządem Osiedla Rataje. Głównym tematem spotkania było podsumowanie wykonanych i trwających remontów na Ratajach w roku bieżącym oraz przyszłych inwestycjach, jak również dwie kwestie związane z przyszłymi inwestycjami. Od lat Rada Osiedla Rataje zabiega o remont chodników w ciągu ulicy św. Rocha. Inwestycja była odraczana, aż do momentu zakończenia remontu ronda Rataje. Jednak ze względów na duży koszt w pierwszej kolejności zaplanowano remont północnego chodnika tj. po stronie kościoła od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II. Z informacji jakie otrzymaliśmy, wstępny koszt inwestycji został oszacowany na 1,5 mln zł. Obecnie Rada Osiedla Rataje w ramach środków jakimi dysponuje zabezpieczyła kwotę 500 tys. zł. Drugim tematem dość istotnym z naszego punktu widzenia jest poszerzenie chodnika na ulicy Wioślarskiej wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastowskim. Aby móc zapewnić komfort pieszym oraz legalne parkowanie samochodów poszerzenie tego chodnika jest niezbędne.
Kolejna kwestia jaką poruszyłem podczas spotkania to projekty stałej organizacji ruchu jakie częściowo ZDM planuje wdrożyć na os. Jagiellońskim, Rzeczypospolitej, Armii Krajowej. Poprosiłem aby projekty zostały wysłane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” aby strona spółdzielni mogła się z nimi zapoznać i do czasu zebrania uwag od wszystkich stron nie wdrażać zmian.tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania
Radny Osiedla Rataje

Ulice Kórnicka i Sowia w nowym zasięgu

Ulica Kórnicka w swoim zasięgu obecnie obejmuję dwa odcinki, jeden od mostu św. Rocha do ulicy Jana Pawła II, a drugi od ulicy Jana Pawła II wzdłuż torów tramwajowych. Potocznie nazywana jest jako trasa kórnicka. Sama nazwa ulicy Kórnickiej funkcjonuje od roku 1930. Przebudowa trasy tramwajowej na drugim odcinku ulicy oraz budowa nowego układu drogowego przy CH Posnania spowodowało, że ulica Kórnicka na tym odcinku przestała funkcjonować. Co najważniejsze jest, że zamiana zasięgu ulicy nie generuje skutków finansowych.

Ulica Sowia w przestrzeni miejskiej funkcjonuje od 1955 roku. Obecny zasięg ulicy przebiega od ulicy Polanka wzdłuż torów tramwajowych. W związku z rozwojem w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaproponowano aby zasięg ulicy Sowiej został wydłużony aż do ulicy Katowickiej. Rada Osiedla Rataje pozytywnie zaopiniowała nowy zasięg dla obu ulic.

Rada Miasta Poznania w tej sprawie podjęła dwie uchwały Nr XCII/1769/VIII/2023 (dotyczącą ul. Kórnickiej) oraz Nr XCII/1770/VIII/2023 (dotyczącą ul. Sowiej) w dniu 07.11.2023 roku.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Ruszyły konsultacje dla parku na Łacinie

📣Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Od 6 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. zapraszamy do rozmów na temat zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujący sposób💬:

1️⃣ wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina – od 6 do 19 listopada 2023 r. – szukajcie żółtego wózka konsultacyjnego na Łacinie;
2️⃣ wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu Voxly- geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r.
3️⃣ rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem – World Cafe – spotkania w lokalnej kawiarni 6/7 grudnia 2023 r. (na spotkania będą obowiązywać zapisy za pośrednictwem formularza).
Szczegóły odnośnie kawiarnianych rozmów oraz link do formularza zostaną udostępnione do 27 listopada 2023 r.
Link do ankiety

#Rataje #Poznan #Łacina #parkŁacina


dodał: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Od 6 listopada do 8 grudnia 2023 r. Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzą konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Będzie to pierwsza, jednak fundamentalna cegiełka ułożona w stronę powstania zielonej przestrzeni na Łacinie.
Kolejnym krokiem będzie konkurs studencki, do którego współpracy przystąpiły aż 4 uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. W oparciu o pomysły konkursowe powstanie projekt parku, a także propozycje rozwiązań dla sąsiadującej z nim przyszłej nieruchomości parafialnej (zapisanej zgodnie z miejscowym planem), tak aby obie przestrzenie powiązane zielenią tworzyły otwartą przestrzeń dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujący sposób:
1) wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina – od 6 do 19 listopada 2023 r.;
2) wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu Voxly – geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r. – zaznaczanie odpowiedzi na mapie;
3) rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem – World Cafe – spotkania w lokalnej kawiarni na początku grudnia 2023 r.

Link do ankiety i dokładny termin spotkań zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania – link do strony
#Rataje #Poznan #Łacina #parkŁacina


dodał: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje