Komisja Infrastruktury (2)

W dniu 01.06.2022 odbyła się pierwsza po zniesieniu obostrzeń COVID-owych i druga w kadencji 2019-2024 Komisja Infrastruktury Rady Osiedla Rataje w Szkole Podstawowej nr 2. Tematem spotkania był projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania.

Foto

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje