MPZP dla os. Rzeczypospolitej i ul. Rataje coraz bliżej

Dobra nowina z magistratu 🙂W piątek 30.06.2023 podczas LXXXVII sesji RMP zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje jak również dla osiedla Rzeczypospolitej 👍 Jeżeli chodzi o mpzp dla osiedla Rzeczypospolitej byłem zaangażowany od samego początku. Złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta jak również uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

link: https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxxxvii,91061/

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje