Debata o rzece nad rzeką

W środę 22.06.2022 odbyła się debata na temat rzeki Warty w starym korycie Warty, która pokazała że nie tylko ważne jest otoczenie, nabrzeże i powstała wartostrada która niewątpliwie wpłynęła na większą aktywność mieszkańców nad Wartą ale również trzeba zadbać o dobrostan rzeki. Perspektywa rozwoju rozłożona na lata jest bardzo obiecująca. Mieszańcy bardzo chętnie odpoczywają nad Wartą ale wiąże się to również z większą ilością śmieci. Edukacja w tym zakresie jak widać jest nadal potrzebna. Tereny nadwarciańskie to nie tylko rekreacja ale również szeroko pojęte wydarzenia kulturalne. Zachowanie terenów dzikich na północnym odcinku rzeki cieszy. W spotkaniu uczestniczyli:
☑️Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski
☑️Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk
☑️Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński
☑️Przedstawiciel MPU Adam Derc
☑️Przedstawiciel Wody Polskie
☑️Pomysłodawca Kontener ART Zbigniew Łowżył

Foto

tekst/fot. Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje