Ulice Kórnicka i Sowia w nowym zasięgu

Ulica Kórnicka w swoim zasięgu obecnie obejmuję dwa odcinki, jeden od mostu św. Rocha do ulicy Jana Pawła II, a drugi od ulicy Jana Pawła II wzdłuż torów tramwajowych. Potocznie nazywana jest jako trasa kórnicka. Sama nazwa ulicy Kórnickiej funkcjonuje od roku 1930. Przebudowa trasy tramwajowej na drugim odcinku ulicy oraz budowa nowego układu drogowego przy CH Posnania spowodowało, że ulica Kórnicka na tym odcinku przestała funkcjonować. Co najważniejsze jest, że zamiana zasięgu ulicy nie generuje skutków finansowych.

Ulica Sowia w przestrzeni miejskiej funkcjonuje od 1955 roku. Obecny zasięg ulicy przebiega od ulicy Polanka wzdłuż torów tramwajowych. W związku z rozwojem w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaproponowano aby zasięg ulicy Sowiej został wydłużony aż do ulicy Katowickiej. Rada Osiedla Rataje pozytywnie zaopiniowała nowy zasięg dla obu ulic.

Rada Miasta Poznania w tej sprawie podjęła dwie uchwały Nr XCII/1769/VIII/2023 (dotyczącą ul. Kórnickiej) oraz Nr XCII/1770/VIII/2023 (dotyczącą ul. Sowiej) w dniu 07.11.2023 roku.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje