Głos Rataj jest bezpłatną gazetą informacyjną Rady Osiedla Rataje dla mieszkańców Rataj. Pierwotnie gazeta wychodziła pod nazwą Gazeta Rataje (2011-2012) ale ze względów na bardzo podobną nazwę już istniejącej gazety postanowiliśmy zmienić nazwę na Głos Rataj, która funkcjonuję od roku 2013.

Od roku 2016 do 2018 wychodziły 4 numery w roku, a tym samym Głos Rataj był kwartalnikiem. Nakład gazety to 20 tys. egzemplarzy.

Zasięg gazety obejmuję następujący obszar: os. Piastowskie, os. Jagiellońskie, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych, os. Rzeczypospolitej, os. Armii Krajowej, os. Bohaterów II Wojny Światowej, Berdychowo, Piotrowo, Polanka, Łacina.

Redakcja „Głosu Rataj” w kadencji 2019-2024

  • Wojciech Strzelecki (redaktor naczelny)
  • Artur Gumny
  • Łukasz Garczewski
  • Krzysztof Marciniak
  • Artur Świątkowski

Wydawcą gazety Głos Rataj jest miasto Poznań, które posiada wszelkie prawa majątkowe.

Ze względu ma fakt nieudostępniania od roku 2019 gazety przez Zarząd Osiedla w formie elektronicznej w pliku PDF nawet radnym osiedlowym, mogą Państwo korzystać z wersji zeskanowanej.  Głos Rataj nie jest żadną tajemnicą dlatego postanowiłem udostępniać Państwu wersję elektroniczną tym bardziej w okresie pandemii.

Gazeta Rataje nr 1 – 2011
Gazeta Rataje nr 2 – 2012
Gazeta Rataje nr 3 – 2012
Głos Rataj nr 4 – 2013
Głos Rataj nr 5 – 2013 (12/2013)
Głos Rataj nr 6 – 2014 (08/2014)
Głos Rataj nr 7 – 2014 (11/2014)
Głos Rataj nr 8 – 2015 (12/2015)
Głos Rataj nr 9 – 2016 (04/2016)
Głos Rataj nr 10 – 2016 (07/2016)
Głos Rataj nr 11 – 2016 (10/2016)
Głos Rataj nr 12 – 2016 (12/2016)
Głos Rataj nr 13 – 2017 (06/2017)
Głos Rataj nr 14 – 2017 (09/2017)
Głos Rataj nr 15 – 2017 (11/2017)
Głos Rataj nr 16 – 2017 (12/2017)
Głos Rataj nr 17 – 2018 (06/2018)
Głos Rataj nr 18 – 2018 (09/2018)
Głos Rataj nr 19 – 2018 (11/2018)
Głos Rataj nr 20 – 2018 (12/2018)
Głos Rataj nr 21 – 2019 (09/2019)
Głos Rataj nr 22 – 2019 (10/2019) – skan
Głos Rataj nr 23 – 2019 (12/2019) – skan
Głos Rataj nr 24 – 2020 (04/2020) – skan
Głos Rataj nr 25 – 2020 (06/2020) – skan
Głos Rataj nr 26 – 2020 (09/2020) – skan
Głos Rataj nr 27 – 2020 (12/2020) – skan
Głos Rataj nr 28 – 2021 (03/2021) – skan
Głos Rataj nr 29 – 2021 (09/2021) – skan
Głos Rataj nr 30 – 2021 (12/2021) – skan
Głos Rataj nr 31 – 2022 (03/2022) – skan
Głos Rataj nr 32 – 2022 (09/2022) – skan
Głos Rataj nr 33 – 2022 (12/2022) – skan
Głos Rataj nr 34 – 2023 (04/2023) – skan
Głos Rataj nr 35 – 2023 (09/2023) – skan
Głos Rataj nr 36 – 2023 (12/2023) – skan