W trakcie opracowania

MPZP „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr XCI/1740/VIII/2023 z dnia 24.10.2023 – info

MPZP „Osiedle Rzeczypospolitej” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr LXXXVII/1609/VIII/2023 z dnia 30.06.2023 – info

MPZP „Dla Ulicy Rataje” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr LXXXVII/1608/VIII/2023 z dnia 30.06.2023 – info

MPZP „Park nad Wartą – część A” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr XLII/724/VII/2017 z dnia 21.02.2017 – info

MPZP „Łacina – Północ – część A” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr XXXIII/518/VII/2016 z dnia 12.07.2016 – info

MPZP „Łacina – Północ – część B” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr XXXIII/518/VII/2016 z dnia 12.07.2016 – info

MPZP „Łacina – Południe – część C” – przystąpienie do wywołania, uchwała RMP nr XXXIII/517/VII/2016 z dnia 12.07.2016 – info

Uchwalone

MPZP „Osiedle Powstań Narodowych” – uchwalony w dniu 25.09.2018 – uchwała RMP nr LXXIII/1361/VII/2018 (przystąpienie 08.12.2015) – pobierz

MPZP „Osiedle Armii Krajowej” – uchwalony w dniu 22.05.2018 – uchwała RMP nr LXVII/1231/VII/2018 (przystąpienie 08.12.2015) – pobierz

MPZP „Osiedle Piastowskie” – uchwalony w dniu 03.11.2015 – uchwała RMP nr XIX/242/VII/2015 (przystąpienie 05.02.2013) – pobierz

MPZP „Rataje-Park II” – uchwalony w dniu 02.02.2010 – uchwała RMP nr LXVII/915/V/2010 (przystąpienie 10.06.2008) – pobierz

MPZP „Rataje-Park” – uchwalony w dniu 24.10.2006 – uchwała RMP nr CVI/1217/IV/2006 (przystąpienie 12.07.2005) – pobierz

MPZP „Park os. Oświecenia” w Poznaniu – uchwalony w dniu 25.09.2007 – uchwała RMP XXII/191/V/2007 (przystąpienie 07.03.2006) – pobierz

MPZP „Łacina – Południe – część A” – uchwalony w dniu 05.05.2020 – uchwała RMP nr XXVII/488/VIII/2020 (przystąpienie 12.07.2016 uchwała XXXIII/517/VII/2016) – pobierz

MPZP „Łacina – Południe – część B” – uchwalony w dniu 09.07.2019 – uchwała RMP nr XV/216/VIII/2019 (przystąpienie 12.07.2016 uchwała XXXIII/517/VII/2016) – pobierz

MPZP „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu – uchwalony w dniu 29.08.2006 – uchwała nr RMP CI/1149/IV/2006 (przystąpienie 14.09.2004 uchwała LII/555/IV/2004) – pobierz 

MPZP „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu – uchwalony w dniu 07.07.2009 – uchwała RMP nr LVIII/757/V/2009 (przystąpienie 14.09.2004 uchwała LII/555/IV/2004) – pobierz

MPZP „Park nad Wartą” – uchwalony w dniu 10.02.2009 – uchwała RMP nr  XLIX/637/V/2009 (przystąpienie 17.07.2007) – pobierz

MPZP „W rejonie ulic: Wołkowyskiej i abpa A. Baraniaka” – przystąpienie 06.11.2012 (uchwała XL/596/VI/2012) – pobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. – Obowiązujące Studium – pobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r – pobierz

Wyszukiwarka MPZP – wyszukaj