Protokoły oraz uchwały z posiedzeń Rady Osiedla Rataje w kadencji 2019-2023 dostępne są tutaj

12.04.2019 – I Sesja RO Rataje – Sesja inauguracyjna

09.05.2019 – II Sesja RO Rataje – Wybór Komisji Osiedla
Lista obecności

18.07.2019 – III Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2020
Lista obecności

14.11.2019 – IV Sesja RO Rataje – Wybór nowego składu redakcji Głosu Rataj
Lista obecności

02.12.2019 – V Sesja RO Rataje
Lista obecności

27.02.2020 – VI Sesja RO Rataje – Sprawozdanie Zarządu Osiedla Rataje za rok 2019
Lista obecność

24.06.2020 – VII Sesja RO Rataje – zdalna

11.08.2020 – VIII Sesja RO Rataje – Sesja budżetowa 2021 – zdalna

Frekwencja Radnych Osiedla Rataje w kadencji 2019-2023 po 7 sesjach
od 12.04.2019 do 24.06.2020