Komisja Bezpieczeństwa

 • Miron Perliński (Przewodniczący)
 • Jakub Pająkowski (Z-ca Przewodniczącego)
 • Agnieszka Pospieszyńska (Sekretarz)
 • Jacek Kołyszko
 • Maria Michałowska
 • Jan Nowaczyński
 • Wojciech Strzelecki

Komisja Infrastruktury

 • Maciej Jensz (Przewodniczący)
 • Artur Gumny (Z-ca Przewodniczącego)
 • Zbigniew Jenek
 • Jacek Kołyszko
 • Mateusz Kopeć
 • Grzegorz Marciniak
 • Krzysztof Marciniak
 • Maria Michałowska
 • Jakub Pająkowski
 • Robert Pawłowski
 • Wojciech Strzelecki

Komisja Oświaty

 • Agnieszka Olszewska (Przewodnicząca)
 • Borowska Danuta
 • Beata Lewicka-Płaczek
 • Krzysztof Marciniak
 • Maria Michałowska
 • Jan Nowaczyński
 • Robert Pawłowski
 • Wojciech Strzelecki
 • Marta Telesińska
 • Mirosława Wawrzynowska
 • Jerzy Żarnowski
 • Artur Gumny (doradca z racji uczestniczenia w odbiorach prac remontowych)

Komisja doraźna ds. konkursu Zielony Poznań

 • Maria Michałowska (Przewodnicząca)
 • Adam Pawlik
 • Mirosława Wawrzynowska