Logo Rady Osiedla Rataje (plik .jpg)

Baner Rady Osiedla Rataje (plik .jpg)

Statut Rady Osiedla Rataje (plik .pdf)

Obszar funkcjonowania Rady Osiedla Rataje (plik .jpg)

Vademecum poznańskiego radnego osiedlowego (plik .pdf)

Parada Sobótkowa 2018 – broszura informacyjna (plik .pdf)

Nieprzeprowadzenie głosowania do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 w okręgu Nr IV i obsadzenia mandatów bez głosowania (plik .pdf)

Nieprzeprowadzenie głosowania do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 w okręgu Nr V i obsadzenia mandatów bez głosowania (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2019-2023 (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2015-2019 (plik .pdf)

Protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Rataje 2011-2015 (plik .pdf)