Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Od 6 listopada do 8 grudnia 2023 r. Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzą konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Będzie to pierwsza, jednak fundamentalna cegiełka ułożona w stronę powstania zielonej przestrzeni na Łacinie.
Kolejnym krokiem będzie konkurs studencki, do którego współpracy przystąpiły aż 4 uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. W oparciu o pomysły konkursowe powstanie projekt parku, a także propozycje rozwiązań dla sąsiadującej z nim przyszłej nieruchomości parafialnej (zapisanej zgodnie z miejscowym planem), tak aby obie przestrzenie powiązane zielenią tworzyły otwartą przestrzeń dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujący sposób:
1) wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina – od 6 do 19 listopada 2023 r.;
2) wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu Voxly – geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r. – zaznaczanie odpowiedzi na mapie;
3) rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem – World Cafe – spotkania w lokalnej kawiarni na początku grudnia 2023 r.

Link do ankiety i dokładny termin spotkań zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania – link do strony
#Rataje #Poznan #Łacina #parkŁacina


dodał: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje