Spotkanie z pracownikami ZDM

W dniu 8 listopada 2023 odbyło się spotkanie w trybie zdalnym z dyrektorem oraz pracownikami ZDM w którym miałem zaszczyt uczestniczyć po raz pierwszy jako Radny Miasta Poznania wspólnie z całym Zarządem Osiedla Rataje. Głównym tematem spotkania było podsumowanie wykonanych i trwających remontów na Ratajach w roku bieżącym oraz przyszłych inwestycjach, jak również dwie kwestie związane z przyszłymi inwestycjami. Od lat Rada Osiedla Rataje zabiega o remont chodników w ciągu ulicy św. Rocha. Inwestycja była odraczana, aż do momentu zakończenia remontu ronda Rataje. Jednak ze względów na duży koszt w pierwszej kolejności zaplanowano remont północnego chodnika tj. po stronie kościoła od ul. Serafitek do ul. Jana Pawła II. Z informacji jakie otrzymaliśmy, wstępny koszt inwestycji został oszacowany na 1,5 mln zł. Obecnie Rada Osiedla Rataje w ramach środków jakimi dysponuje zabezpieczyła kwotę 500 tys. zł. Drugim tematem dość istotnym z naszego punktu widzenia jest poszerzenie chodnika na ulicy Wioślarskiej wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastowskim. Aby móc zapewnić komfort pieszym oraz legalne parkowanie samochodów poszerzenie tego chodnika jest niezbędne.
Kolejna kwestia jaką poruszyłem podczas spotkania to projekty stałej organizacji ruchu jakie częściowo ZDM planuje wdrożyć na os. Jagiellońskim, Rzeczypospolitej, Armii Krajowej. Poprosiłem aby projekty zostały wysłane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” aby strona spółdzielni mogła się z nimi zapoznać i do czasu zebrania uwag od wszystkich stron nie wdrażać zmian.tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania
Radny Osiedla Rataje