50-lecie Przedszkola nr 130 „Bajkowy Świat”

W piątek 27.10.2023 Przedszkole nr 130 „Bajkowy Świat” obchodziło 50-lecie. Uczestniczyć w tak zacnym jubileuszu to wielki zaszczyt. Od początku istnienia placówka wzięła sobie za cel integrację i tak pozostało do dziś. Przedszkole nr 130 jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi na Ratajach. Wśród gości obecni byli z-ca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski radny Miasta Poznania Grzegorz Jura a także moja osoba tym razem w roli radnego Miasta Poznania oraz Artur Świątkowski z rady osiedla. Od 12 lat mam przyjemność obserwować rozwój przedszkola. Serce rośnie patrząc na placówkę, która wykonuję swoją misję, a efekty pracy widać na każdym kroku. Całej społeczności przedszkola życzę wszystkiego najlepszego, tworzycie prawdziwy bajkowy świat na Ratajach.
#Rataje #Poznan #WydziałOświaty
Galeria

tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania

Konsultacje społeczne dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach

Rzeka Warta to dobro wszystkich mieszkańców a dla nas mieszkańców Rataj szczególnie ponieważ jest ona wpisana w krajobraz Rataj. Trudno sobie wyobrazić Rataje bez rzeki Warty. Tereny zielone w postaci Parku nad Wartą to zielona enklawa wśród zabudowy mieszkalnej. Warto zadbać nie tylko o Ratajski fragment rzeki Warty dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach na zachodnim brzegu rzeki Warty.

Kiedy?
od 30 października do 12 listopada 2023 r.

Jak wziąć udział?
Opinie i uwagi będą zbierane w formie:
☑️elektronicznej, pod adresem: wartostrada@um.poznan.pl
☑️pisemnie dostarczając do siedziby Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania ️
☑️listownie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Więcej informacji na temat innych konsultacji można znaleźć na stronie www.poznan.pl/konsultujemy
#Rataje #Poznan #rzekaWarta #Warta

pliki do pobrania

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Pierwszy krok dla mpzp dla ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Rataje coraz bliżej 🙂 Przed momentem Rada Miasta Poznania pozytywnie przyjęła projekt uchwały (PU 1834/23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu. Powierzchnia terenu objętego projektem mpzp wynosi 1,96 ha. Projekt uchwały przygotowany został przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu

#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #mpzpKaliskaPolankaSowia

test: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla ulic Kaliska-Polanka-Sowia – przystąpienie

📣Informacja📣
W dniu 18.10.2023 r. Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP której jestem członkiem, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały PU 1834/23 przedstawiony przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej” w Poznaniu. Projekt będzie opiniowany przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 24.10.2023 r.

Pismo w sprawie wpłynęło do Rady Osiedla Rataje 05.12.2022 r.
#Rataje #Poznan #mpzpUlicKaliskaPolankaSowia
facebook.com/rada.osiedla.rataje

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje