Monitoring miejski na ul. Niemena

W dniu dzisiejszym odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Niemena. Tematem spotkania była budowa monitoringu miejskiego na Łacinie. Dzięki zgłoszonej przeze mnie poprawce w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 100 tys. zł na ten cel. Dynamicznie rozwijająca się Polanka i Łacina jest białą plamą jeżeli chodzi o monitoring miejski. Podczas spotkania, które odbyliśmy w terenie wyznaczyliśmy pierwsze kluczowe miejsca. Jedno z nich to rondo przy ul. Niemena, a drugi punkt to ul. Skowrońskiego która jest równoległa do ul. Niemena. Wstępne założenia są takie aby na każdym punkcie zmontowana była kamera stałopozycyjna i obrotowa. Rozbudowa monitoringu w tej części Rataj wymaga dużych nakładów dlatego prace będą etapowane. Docelowo chcemy rozbudować monitoring o ul. Brneńską, aż w kierunku ul. Krzywoustego (trasa Katowicka). Wybrane miejsce będą jeszcze konsultowane z Policją i Strażą Miejską. Cieszę się, że mogłem spotkać się mieszkańcami, którzy wybrali pierwsze punkty pod monitoring miejski. Pracownicy WZKiB bardzo merytorycznie podeszli do sprawy, a o kolejnych etapach będę Państwa informował. Jeżeli nie wyskoczą żadne nieprzewidziane sytuacje, jeszcze w tym roku monitoring miejski będzie uruchomiony. W przyszłości będę zabiegał o rozbudowę monitoringu w innych częściach Polanki i Łaciny.

Galeria – spotkanie 18.03.2024 r.

tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania