Konsultacje społeczne dla mpzp w rejonie os. Rzeczypospolitej – I etap

‼️KOMUNIKAT‼️

Drodzy Mieszkańcy Rzeczypospolitej,

W dniu 07.09.2023 r., o godzinie 17.00 odbędzie się prezentacja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Rzeczypospolitej w formie zdalnej na platformie ZOOM pod adresem⤵️
https://zoom.us/j/97683466671?pwd=SVlhMkF6UjA2UmR5ZjVsSWZpUnlndz09

Identyfikator spotkania: 976 8346 6671
Kod dostępu: 523077

Szczególną uwagę należy zwrócić na teren gdzie obecnie znajduję się piekarnia osiedlowa przy sklepie Stokrotka. To właśnie w tym miejscu inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego do 18 kondygnacji.

Informacje na temat konsultacji oraz prezentację znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem⤵️
https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/news,9620/osiedle-rzeczypospolitej-i-konsultacje,211158.html

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Osiedle Rzeczypospolitej’ potrwają od 7 do 29 września 2023 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 8 do 29 września 2023 roku.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
☑️pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
☑️pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Prezentacja do pobrania

#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje