MPZP dla os. Rzeczypospolitej – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy osiedla Rzeczypospolitej,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 665/2023/P z dnia 14.08.2023 r., rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie określał warunki zabudowy dla naszego osiedla. Zachęcam do składania uwag aby ochronić nasze osiedle przed niepożądaną zabudową. Wywołanie MPZP było spowodowane chęcią wybudowania w miejscu piekarni (działka nr 6/12 i 6/18, arkusz 13, obręb Rataje) budynku 18 piętrowego. Dzięki naszej solidarności w sprawę oraz szybkim działaniom udało się doprowadzić aby Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXXVII/1609/VIII/2023 wywołała mpzp. Dziękuję również radnym miejskim Grzegorzowi Jura i Łukaszowi Kapustce oraz Zastępcy prezydenta Mariuszowi Wiśniewskiemu którzy zaangażowali się w sprawę. Ja również w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej wystąpiłem do prezydenta w sprawie przystąpienia o sporządzenie mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 7 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 7 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 7 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje