Remont pomiędzy ul. św. Rocha a ul. Serafitek

Od kilku lat Rada Osiedla Rataje zabiegała o remont pomiędzy mostem św. Rocha a ul. Serafitek. Teren ten był zaniedbany, brak infrastruktury takiej jak chodnik, parking czy ścieżki rowerowe utrudniał mieszkańcom Poznania korzystanie z tego miejsca. Miejsce to jest szczególne na mapie Rataj, gdyż w pobliżu znajduję się najstarszy na Ratajach kościół pw. św. Rocha oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Siostry Serafitki. Miasto dostrzegło problem co nas bardzo ucieszyło. Za przeprowadzony remont odpowiada Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Kolejnym etapem remontu ul. św. Rocha będzie remont chodników wzdłuż ulicy po obu stronach. Rada Osiedla Rataje przygotowała projekt budowlany. Mamy nadzieje, że po zakończeniu remontu ronda Rataje prace na ul. św. Rocha rozpoczną się.
Link: zdm.poznan.pl (27.07.2021)
#RadaOsiedlaRataje #Rataja #Poznan #ZDM #ZDMpoznan

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje