Konsultacje dot. mpzp Osiedle Armii Krajowej – II etap

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rataj, a w szczególności mieszkańców os. Armii Krajowej do udziału w II konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Armii Krajowej”.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w środę, 14  grudnia 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 18, os. Armii Krajowej 100  w Poznaniu.

Granice planu do pobrania po kliknięciu