Osiedle Piastowskie z uchwalonym mpzp

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Piastowskiego przez RMP w dniu 03.11.2015 r., nie przewiduję nowej zabudowy mieszkaniowej co jednocześnie spełnia oczekiwania mieszkańców. Radni miejscy wsłuchali się w głos mieszkańców, którzy brali aktywny udział w konsultacjach społecznych podczas których stanowczo sprzeciwiali się na planowaną zabudowę mieszkaniową. Zagrożenie zabudową mieszkaniową było bardzo duże, gdyż jeden z poznańskich deweloperów chciał wybudować sześć budynków mieszkalnych na zielonym skwerze pomiędzy kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła a ulicami Zamenhofa i Na Skarpie. W uchwalonym mpzp tereny zielone zostały zachowane w obecnym kształcie a także pawilony handlowe, które deweloper planował wyburzyć. Co prawda estetyka pawilonów nie jest najlepsza ale to temat na inną dyskusję. Plan miejscowy dopuszcza na budowę w trzech miejscach parkingów wielopoziomowych naziemnych tj. przy ul. Jurackiej w pobliżu sklepu Beta, przy skrzyżowaniu ulic Obrzyca / Zamenhofa oraz ul. Szczytnickiej. Chodź miejscowy plan zabrania na zabudowę mieszkaniową to jednocześnie w postępowaniu zwrotowym grunty przed kościołem jak również w okolicy ronda Rataje przy starej nieużywanej fontannie zostały odzyskane przez prywatnych właścicieli co może stwarzać w przyszłości utrudnienia w planowaniu i estetyce osiedla. Rada Osiedla Rataje już w zeszłym roku planowała uporządkować teren przy starej fontannie ale ze względów na toczące się postępowanie zwrotowe i własność prywatną nie udało nam się doprowadzić do rozbiórki pozostałości po starej fontannie, która obecnie jest miejscem spotkań „dziwnych ludzi”.

Projekt uchwały RMP (PU 258/15)

tekst: Artur Gumny