Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19

Jeżeli ktoś nie wie to informujemy, że plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 na os. Oświecenia został wyremontowany i doposażony ze środków Rady Osiedla Rataje. Nowy plac zabaw jest ogólnodostępny od lipca 2015 i oprócz nowych urządzeń przeznaczonych do zabaw doposażony został w 4 nowe ławki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15 tys. zł.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6

tekst/foto: Artur Gumny