III sesja Rady Osiedla Rataje

W dniu dzisiejszym podczas III sesji Rada Osiedla Rataje podjęła uchwałę dotyczącą podziału środków własnych na placówki oświatowe działające na terenie osiedla zgodnie z propozycją zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy zgodnie z planem budżetowym a także została przyjęta uchwała w sprawie identyfikacji obszarów istotnych dla funkcjonowania lokalnej społeczności na terenie Osiedla Rataje zgodnie z prośbą MPU.
Również zostały powołane następujące 3 stałe komisje problemowe oraz 1 komisja doraźna:
Komisja Oświaty
Komisja Infrastruktury
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja konkursowa „Zielony Poznań”.

Do rzadkości podczas sesji ROR do tej pory były wizyty przedstawicieli UMP a w dniu dzisiejszym taką wizytę na prośbę przewodniczącego zarządu złożył nam pan Paweł Diakowicz z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP, który na mapie przedstawił jakie działki miasto chce zbyć w drodze umowy zamiany nieruchomości miejskich na nieruchomości stanowiące własność prywatną z dopłatą na rzecz Miasta Poznania. Zamiana dotyczy nieruchomości na obszarze którym obowiązują mpzp „Rataje – Łacina” część A oraz „Rataje – Łacina” część B.

Nieruchomości stanowiące własność miejską:
obręb Rataje ark. 02 dz. 94/1 („Rataje – Łacina” część A)
obręb Rataje ark. 07 dz. 8/10 („Rataje – Łacina” część B)

Nieruchomości stanowiące własność prywatną:
obręb Rataje ark. 07 dz. 5/4 („Rataje – Łacina” część A)
obręb Rataje ark. 07 dz. 5/5, 5/7 („Rataje – Łacina” część A)
obręb Rataje ark. 01 dz. 15/12 („Rataje – Łacina” część B)

Mamy nadzieje że to będzie początek nowych praktyk 🙂

tekst: Artur Gumny