II etap konsultacji społecznych dotyczących mpzp „Osiedle Rzeczypospolitej”

Mamy to! II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że prace nad uchwaleniem mpzp zbliżają się do końca i jeszcze w tym roku plan zostanie uchwalony. Ale zanim to nastąpi zachęcam wszystkich mieszkańców zainteresowanych uchwaleniem tego planu do udziału w konsultacjach, które odbędą się w trybie zdalnym na platformie ZOOM.

Data i godzina: 29 lutego 2024 r. o godzinie 17.00
https://zoom.us/j/94046444248…

Identyfikator spotkania: 940 4644 4248
Kod dostępu: 204035

Konsultacje społeczne potrwają od 29 lutego do 15 marca 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

✅ pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
✅ pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
▶️Marcin Piernikowski – mpiernikowski@poznan.mpu.pl,
▶️Ewa Kwiecień – ekwiecien@poznan.mpu.pl,
▶️Dariusz Marcinek – dmarcinek@poznan.mpu.pl,
▶️Łukasz Brodnicki – lbrodnicki@poznan.mpu.pl.

☎️Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

WAŻNE!
W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że wnioski, uwagi z zakresu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:⤵️
https://www.mpu.pl/…/formularze-do-pobrania,p,57004…

Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla było możliwe właśnie dzięki determinacji mieszkańców. Cieszę się, że mogłem Was reprezentować. Dziękuję zaufanie. Załączam pismo jakie napisałem w imieniu mieszkańców do Prezydenta Jaceka Jaśkowiak który niezwłocznie zajął się sprawą przekazujące sprawę do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu co niewątpliwie przyczyniło się do przystąpienie nad wywołaniem mpzp.
#Poznan #Rataje #OsiedleRataje #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzpRzeczypospolitej

Moje pismo do Prezydenta: 27.01.2023

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje