Spotkanie w ZDM

W środę 14.02.2024 r., miałem przyjemność uczestniczyć razem z przewodniczącym Zarządu Rada Osiedla Rataje oraz kierownictwem osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej oraz kierownictwem Polan, Żegrze i Jagiellońskie, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Tematem spotkania było omówienie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Jastrzębiej, Łabędziej, Wyzwolenia, Kukułczej, Orlej oraz Obrzyca, Redarowska i Rzeczańska. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszych uwag i obaw związanych ze zmianą organizacji ruchu. Przedstawione projekty w bardzo dużym stopniu przewidywały montaż słupków co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie miejsc postojowych. Zdaję sobie sprawę, że zmiana organizacji ruchu ze strefy zamieszkania w strefę ruchu tempo 20 to pewna rewolucja ale patrząc na obecną strefę zamieszkania nie była one w pełni prawidłowo oznakowana. Nasze uwagi były głównie nastawione aby zachować jak największą liczbę miejsc postojowych i uniknąć zbędnego słupkowania. Zgoda na słupki w miejscach krytycznych aby zapewnić bezpieczeństwo była bezdyskusyjna (głównie przy przedszkolach, szkołach. Zależało nam również aby na ul. Kukułczej (os. Armii Krajowej) zachować obecną organizację ruchu. Przedstawione projekty zakładały dwa warianty. Jeden to wariant jednokierunkowy na całej długości ul. Kukułczej z wjazdem od ul. Wyzwolenia. Drugi wariant to ruch dwukierunkowy. Wydawało by się, że ten wariant powinien być najlepszym rozwiązaniem ale spowodowałby likwidację dużej liczby miejsc postojowych, które obecnie są możliwe na jezdni przy przedszkolu „Liczmanek”. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, a nasze uwagi zostały wysłuchane z zapewnieniem ich uwzględnienia. Jeszcze raz dziękuję za miłe spotkanie oraz za zaangażowanie w sprawę panu Wiceprezydentowi Prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje