II etap konsultacji społecznych dotyczących mpzp „Osiedle Rzeczypospolitej”

Mamy to! II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że prace nad uchwaleniem mpzp zbliżają się do końca i jeszcze w tym roku plan zostanie uchwalony. Ale zanim to nastąpi zachęcam wszystkich mieszkańców zainteresowanych uchwaleniem tego planu do udziału w konsultacjach, które odbędą się w trybie zdalnym na platformie ZOOM.

Data i godzina: 29 lutego 2024 r. o godzinie 17.00
https://zoom.us/j/94046444248…

Identyfikator spotkania: 940 4644 4248
Kod dostępu: 204035

Konsultacje społeczne potrwają od 29 lutego do 15 marca 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

✅ pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
✅ pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
▶️Marcin Piernikowski – mpiernikowski@poznan.mpu.pl,
▶️Ewa Kwiecień – ekwiecien@poznan.mpu.pl,
▶️Dariusz Marcinek – dmarcinek@poznan.mpu.pl,
▶️Łukasz Brodnicki – lbrodnicki@poznan.mpu.pl.

☎️Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

WAŻNE!
W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że wnioski, uwagi z zakresu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:⤵️
https://www.mpu.pl/…/formularze-do-pobrania,p,57004…

Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla było możliwe właśnie dzięki determinacji mieszkańców. Cieszę się, że mogłem Was reprezentować. Dziękuję zaufanie. Załączam pismo jakie napisałem w imieniu mieszkańców do Prezydenta Jaceka Jaśkowiak który niezwłocznie zajął się sprawą przekazujące sprawę do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu co niewątpliwie przyczyniło się do przystąpienie nad wywołaniem mpzp.
#Poznan #Rataje #OsiedleRataje #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzpRzeczypospolitej

Moje pismo do Prezydenta: 27.01.2023

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Drzewa przy ul. Milczańskiej 18 zostają

Drzewa przy ul. Milczańskiej zostaną 🌳🌳🌳
Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy Łaciny z prośbą o zajęcie się sprawą oznakowań drzew przy ulicy Milczańskiej 18. Mieszkańcy obawiali się, że oznakowanie zostało wykonane w celu wycinki drzew. Wysłałem zapytanie do Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w celu wyjaśnienia sprawy. Odpowiedź jaką otrzymałem jest bardzo pozytywna ponieważ, drzewom w pasie drogowym nie grozi wycinka, a oznakowanie zostało wykonane w celu inwentaryzacji drzew na działce dewelopera oraz w pasie drogowym.

Link do odp. ZDM

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie w ZDM

W środę 14.02.2024 r., miałem przyjemność uczestniczyć razem z przewodniczącym Zarządu Rada Osiedla Rataje oraz kierownictwem osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej oraz kierownictwem Polan, Żegrze i Jagiellońskie, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Tematem spotkania było omówienie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Jastrzębiej, Łabędziej, Wyzwolenia, Kukułczej, Orlej oraz Obrzyca, Redarowska i Rzeczańska. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszych uwag i obaw związanych ze zmianą organizacji ruchu. Przedstawione projekty w bardzo dużym stopniu przewidywały montaż słupków co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie miejsc postojowych. Zdaję sobie sprawę, że zmiana organizacji ruchu ze strefy zamieszkania w strefę ruchu tempo 20 to pewna rewolucja ale patrząc na obecną strefę zamieszkania nie była one w pełni prawidłowo oznakowana. Nasze uwagi były głównie nastawione aby zachować jak największą liczbę miejsc postojowych i uniknąć zbędnego słupkowania. Zgoda na słupki w miejscach krytycznych aby zapewnić bezpieczeństwo była bezdyskusyjna (głównie przy przedszkolach, szkołach. Zależało nam również aby na ul. Kukułczej (os. Armii Krajowej) zachować obecną organizację ruchu. Przedstawione projekty zakładały dwa warianty. Jeden to wariant jednokierunkowy na całej długości ul. Kukułczej z wjazdem od ul. Wyzwolenia. Drugi wariant to ruch dwukierunkowy. Wydawało by się, że ten wariant powinien być najlepszym rozwiązaniem ale spowodowałby likwidację dużej liczby miejsc postojowych, które obecnie są możliwe na jezdni przy przedszkolu „Liczmanek”. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, a nasze uwagi zostały wysłuchane z zapewnieniem ich uwzględnienia. Jeszcze raz dziękuję za miłe spotkanie oraz za zaangażowanie w sprawę panu Wiceprezydentowi Prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje