Spotkanie z ZDM ws. ustalenia zadań na rok 2024

W poniedziałek 29.01.2024 r., wspólnie z Zarządem Osiedla Rataje uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podczas którego został omówiony zakres remontów w roku 2024 w ramach środków przekazanych przez Rade Osiedla Rataje. Ustaliliśmy, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować remont chodników w ciągu ulic Kruczej i Orlej. Pozostały zakres remontów będzie realizowany zgodnie z listą priorytetów. Ważna deklaracja jest taka, że w tym roku rozpocznie się remont chodnika wzdłuż ul. św. Rocha po stronie północnej (po stronie kościoła). Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Rady Osiedla Rataje oraz dzięki mojej propozycji do budżetu Miasta Poznań w kwocie 600 tys.zł. Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszym kwartale tego roku. #Rataje #Poznan #ZDMpoznan

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Budynek po Kasztelańskiej otrzymał zgodę na użytkowanie

Budynek który powstał w miejscu kultowej restauracji Kasztelańska na os. Piastowskim od samego początku wzbudzał kontrowersję. Uchwalając mpzp i zapisując w tym miejscu funkcję usługową nikomu nie przeszła myśli, że może tu powstać budynek z funkcją mieszkalną skoro plan przewidywał usługi. Czujemy się tym faktem oszukani i nie pozwolimy do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #patodeweloperka

Puls dnia WTK z dnia 19.01.2024
https://m.youtube.com/watch?v=uKqHfvDHKOA&t=26s

tekst:
Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Kładka nad Maltą zostaje

W ostatnim czasie dużo mówi się o terenach w pobliżu jeziora Malta. Najpierw pojawiła się informacja o rozbiórce galerii Malta, a następnie wypłynęła informacja o chęci wybudowania hotelu przy samym stoku narciarskim. Jeżeli chodzi o teren zlokalizowany wokół jeziora Malta to obecnie procedowane jest wszczęcie wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), którego obszar będzie obejmował 512 ha. Aktualnie zbierane są opinie od rad osiedlowych, które graniczą z jeziorem Malta. Następny krokiem będzie opinia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP. Natomiast rozbiórka galerii Malta wywołała wątpliwość co dalej z kładką, która wpisała się w krajobraz Malty, a która łączy jezioro z Polanką i Łaciną. Obecnie trwają prace rozbiórkowe galerii, a kładka został zamknięta. Podczas spotkania z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu otrzymałem zapewnienie, że kładka zostanie wpisana do nowego mpzp dla Łaciny, dla którego obecnie trwa analiza zasadności. Mam nadzieję, że nie dojdzie do rozbiórki kładki wraz z galerią, a jej wpisanie do mpzp będzie miało charakter porządkowy.
#Rataje #Polanka #Łacina #Poznan

Ratajska Telewizja Kablowa – Aktualności ratajskie 11.01.2024

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie ws. wywołania mpzp dla Malty

O tym, że otoczenie jeziora Maltańskiego jest dobrem Poznania nie muszę przekonywać. Potrzeba uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadna (mpzp). Aktualnie obowiązujący mpzp dla Malty został uchwalony w roku 2002 i patrząc z perspektywy czasu uzasadniona jest aktualizacji funkcji sportowej – rekreacyjnej oraz usługowej. Obszar objęty projektem obejmuję 512 ha. Rewizja zapisów mpzp jest potrzebna chociażby, ze względu na nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które zostało uchwalone w dniu 11.07.2023 przez Rade Miasta Poznania (uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023) oraz mają uwzględniać rekomendacje zawarte w audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.03.2023. Uchwalenie nowego mpzp dla otoczenia jeziora Maltańskiego ma również zabezpieczyć tereny przed niechcianą zabudową.Ze względów na bardzo rozległy teren, możliwe będzie procedowanie fragmentaryczne z priorytetem dla części przy stoku narciarskim (wiadomo z jakich względów). Co prawda obszar projektu nie uwzględnia kładki, która łączy jezioro Malta z Łaciną a która wpisała się w krajobraz Malty, zadałem pytanie czy plany uwzględniają zachowanie tej kładki. Moje obawy są o tyle uzasadnione, bo jak wiadomo losy Galerii Malta są przesądzone a jej rozbiórka to kwestia czasu. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że kładka pozostanie i jest uwzględniona mpzp dla Łaciny. Granica Osiedla Rataje przebiega przez środek jeziora Malta, a tym samym Malta częściowo znajduje się na Ratajach😀
#Poznan #Rataje #Polanka #Łacina #mpzpJezioroMalta #mpzpMalta #mpzp

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje