MPZP dla ul. Rataje – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy Rataj,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 683/2023/P z dnia 22.08.2023 rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) w rejonie ulicy Rataje. Jest to obszar po dawnych zakładach Cegielskiego w miejscu tzw. W5 pomiędzy ul. Szczytnicką a ul. Hetmańską (os. Piastowskie). Wywołanie MPZP jest spowodowane chęcią zabudowania zieleńca budynkami mieszkaniowymi na którym rosną zdrowe dęby oszacowane przez dendrologa na 180, 196 i 240 lat. Dzięki interpelacji radnych miejskich Pawła Matuszak i Łukasza Kapustki oraz podjętej przez Rada Osiedla Rataje uchwały w tej sprawie, Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałą nr LXXXVII/1608/VIII/2023 wywołującą mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 6 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 6 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 6 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla os. Rzeczypospolitej – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy osiedla Rzeczypospolitej,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 665/2023/P z dnia 14.08.2023 r., rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie określał warunki zabudowy dla naszego osiedla. Zachęcam do składania uwag aby ochronić nasze osiedle przed niepożądaną zabudową. Wywołanie MPZP było spowodowane chęcią wybudowania w miejscu piekarni (działka nr 6/12 i 6/18, arkusz 13, obręb Rataje) budynku 18 piętrowego. Dzięki naszej solidarności w sprawę oraz szybkim działaniom udało się doprowadzić aby Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXXVII/1609/VIII/2023 wywołała mpzp. Dziękuję również radnym miejskim Grzegorzowi Jura i Łukaszowi Kapustce oraz Zastępcy prezydenta Mariuszowi Wiśniewskiemu którzy zaangażowali się w sprawę. Ja również w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej wystąpiłem do prezydenta w sprawie przystąpienia o sporządzenie mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 7 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 7 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 7 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Remont trasy Kórnickiej

Na trasie Kórnickiej trwają intensywne prace w zakresie budowy torowiska tramwajowego. Prace są na bardzo zaawansowanym etapie, a ich zakres obejmuję układnie torów, montaż słupów trakcyjnych, a także przystosowanie nowej infrastruktury przystankowej dla przystanku Polanka i Łacina. Natomiast prace brukarskie na przystanku Kórnicka zostały już zakończone. Także infrastruktura chodnikowa oraz ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż torów jest w bardzo zaawansowanym etapie. Watro przypomnieć, że remont ścieżki rowerowej był zaplanowany w ramach większego projektu jakim był RoweLove Rataje zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Jest to zarazem ostatni brakujący fragment tego projektu. Jak wiadomo w rejonie os. Tysiąclecia przy trasie tramwajowej znajduję się użytek ekologiczny tzw. Traszki Ratajskie dla których zostały wybudowane zimowiska. Zakończenie prac zaplanowane jest na późną jesień br.

Natomiast w pobliżu trasy Kórnickiej trwają intensywne prace drogowe. W rejonie tzw. ringu Łacina przy przedłużeniu ul. Pleszewskiej zamontowany został osprzęt do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pionowe, natomiast na ul. Kaliskiej od ulicy Jana Pawła II w kierunku ul. Maltańskiej zakończyły się prace nawierzchniowe. Nowy dwukierunkowy fragment ul. Pleszewskiej wraz z drogą rowerową po wschodniej stronie oraz chodnikiem jest dostępny od 05.08.2023 r.
(źródło: pim.poznan.pl)
#OsiedleRataje #Rataje #Poznan

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Nowy park na Łacinie?

Polanka i Łacina to najbardziej rozwijająca się część Rataj pod kątem mieszkaniowym jak również komercyjnym. Wśród zabudowy deweloperskiej brakuje przestrzeni do lokalnej integracji, ciszy i relaksu. Wspólna inicjatywa Miasta Poznań, proboszcza parafii Łacina oraz Fundacji Zakłady Kórnickie powołała idee budowy parku. Na terenie 1,5 ha pomiędzy ul. Czesława Niemena a trasą kórnicką ma powstać park. Obecnie trwają konsultacje z ekspertami, którzy również będą wsłuchiwać się w głos mieszkańców po to aby stworzyć przestrzeń przyjazną dla lokalnej społeczności. Jedną z funkcji parku, która ma integrować lokalną społeczność będzie ogród społeczny. Patronem parku ma być św. Franciszek, którego postawa łączy wiele środowisk, a sam święty żył w zgodzie z naturą. Właśnie taka idea ma przyświecać powstającemu parkowi. Trzymam kciuki, za projekt.
#OsiedleRataje #Rataje #Poznan

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla os. Rzeczypospolitej i ul. Rataje coraz bliżej

Dobra nowina z magistratu 🙂W piątek 30.06.2023 podczas LXXXVII sesji RMP zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje jak również dla osiedla Rzeczypospolitej 👍 Jeżeli chodzi o mpzp dla osiedla Rzeczypospolitej byłem zaangażowany od samego początku. Złożyłem w tej sprawie pismo do Prezydenta jak również uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

link: https://bip.poznan.pl/bip/sesje/lxxxvii,91061/

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Debata o rzece nad rzeką

W środę 22.06.2022 odbyła się debata na temat rzeki Warty w starym korycie Warty, która pokazała że nie tylko ważne jest otoczenie, nabrzeże i powstała wartostrada która niewątpliwie wpłynęła na większą aktywność mieszkańców nad Wartą ale również trzeba zadbać o dobrostan rzeki. Perspektywa rozwoju rozłożona na lata jest bardzo obiecująca. Mieszańcy bardzo chętnie odpoczywają nad Wartą ale wiąże się to również z większą ilością śmieci. Edukacja w tym zakresie jak widać jest nadal potrzebna. Tereny nadwarciańskie to nie tylko rekreacja ale również szeroko pojęte wydarzenia kulturalne. Zachowanie terenów dzikich na północnym odcinku rzeki cieszy. W spotkaniu uczestniczyli:
☑️Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski
☑️Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk
☑️Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński
☑️Przedstawiciel MPU Adam Derc
☑️Przedstawiciel Wody Polskie
☑️Pomysłodawca Kontener ART Zbigniew Łowżył

Foto

tekst/fot. Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Wycinka drzew na trasie kórnickiej

W poniedziałek 06.06.2022 otrzymałem informację, że przy planowanej modernizacji trasy kórnickiej zaplanowana jest wycinka 121 drzew. Inwestycja jest długo wyczekiwana i cieszy, że w końcu zostanie wyremontowany chodnik i zostanie wybudowana ścieżka rowerowa ale czy ta inwestycja wymaga wycinki tylu drzew? Oczywiście na tym etapie nie znamy szczegółów dlatego wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie. Historia i plany remontu sięgają roku 2013 w którym został zgłoszony projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PBO2014. Całej sprawie jako Radny Osiedla Rataje będę się przyglądał i informował o postępach.

Reportaż WTK.pl z dnia 06.06.2022

Link do reportażu WTK na youtube.com (06.06.2022)
https://youtu.be/kjsscveGv5M

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Komisja Infrastruktury (2)

W dniu 01.06.2022 odbyła się pierwsza po zniesieniu obostrzeń COVID-owych i druga w kadencji 2019-2024 Komisja Infrastruktury Rady Osiedla Rataje w Szkole Podstawowej nr 2. Tematem spotkania był projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania.

Foto

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

XVI sesja ROR

Podczas XVI sesji, która odbyła się w dniu 25.05.2022 w trybie zdalnym Rada Osiedla Rataje obradowała w składzie:

Lista obecności:
Elżbieta Cichocka – obecna
Klaudiusz Dominas – nieobecny 🛑
Łukasz Garczewski – obecny
Artur Gumny – obecny
Maciej Jensz – obecny
Zbigniew Klarzyński – obecny
Jacek Kołyszko – obecny
Paweł Kucharski – obecny
Krzysztof Marciniak – obecny
Maria Michałowska – obecna
Waldemar Niedbalski – obecny
Artur Nowak – nieobecny 🛑
Jakub Pająkowski – obecny
Adam Pawlik – obecny
Miron Perliński – obecny
Agnieszka Pospieszyńska – obecna
Piotr Prusak – nieobecny 🛑
Beata Ptaszyk – obecna
Wojciech Strzelecki – obecny
Aneta Szafałowicz – obecna
Artur Świątkowski – obecny

Obecnych: 18 osób z 21
Porządek obrad ⤵️
https://www.facebook.com/events/691338288626328
#Rataje #Poznan #RadaOsiedlaRataje