Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19

Jeżeli ktoś nie wie to informujemy, że plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 na os. Oświecenia został wyremontowany i doposażony ze środków Rady Osiedla Rataje. Nowy plac zabaw jest ogólnodostępny od lipca 2015 i oprócz nowych urządzeń przeznaczonych do zabaw doposażony został w 4 nowe ławki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15 tys. zł.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6

tekst/foto: Artur Gumny

IX sesja Rady Osiedla Rataje ws. Rataje-Parku

W czwartek 15.10.2015 r., odbyła się wspólna sesja RO Rataje i RO Żegrze podczas której zaprezentowano projekt zagospodarowania fragmentu Rataje-Parku na powierzchni blisko 16-hektarach. Nowe spojrzenie na zagospodarowanie Rataje-Parku zapewne jest przełomowe a patrząc na wizualizacje możemy śmiało powiedzieć „idzie nowe”. Odejście od koncepcji budowy biurowców pomiędzy istniejącymi budynkami mieszkalnymi cieszy a głos mieszkańców został wysłuchany. W końcu idea budowy Rataje-Parku jest coraz bardziej możliwa do realizacji.

tekst: Artur Gumny

Grant 2016

Możemy się pochwalić już trzecim grantem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta. W ramach konkursu projekt zgłoszony wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 19 zakłada modernizacje boisk sportowych na terenie szkoły. Komisja konkursowa przyznała 45 punktów co przełożyło się na dofinansowanie na łączną kwotę 155.310 zł. Wkład własny Rady Osiedla Rataje wynosi 80.028 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2016.

Zadania grantowe zrealizowane w latach ubiegłych:
2012 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 20. Dofinansowanie na kwotę 198.928 zł natomiast wkład własny RO Rataje wyniósł 43.000 zł.
2013 – Kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych znajdujących się na terenie Gimnazjum Nr 23. Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu. Dofinansowanie na kwotę 157.220 zł natomiast wkład własny RO Rataje wyniósł 71.872 zł.

tekst: Artur Gumny

Nowe ławki na os. Piastowskim i Rzeczypospolitej

Od dzisiaj nasze osiedle zostało wzbogacone o 9 nowych ławek tzw. bulwarów 🙂 Ławki tego typu już są na naszych osiedlach ale nowością są deski które zostały wykonane z drewna egzotycznego a śruby mocujące nie są widoczne na częściach przeznaczonych do siedzenia i oparcia. Kiedyś Grabaż śpiewał „ezoteryczny Poznań” a ja bym powiedział że „egzotyczne Rataje” 🙂 Ławki zostały zamontowane w następujących miejscach: 3 ławki na os. Piastowskim 36/37 w pobliżu ronda Rataje oraz 6 ławek na os. Rzeczypospolitej 45/49 przy ulicy Kruczej uzupełniając tym samym przestrzeń wzdłuż istniejących alejek. Zadanie zostało zrealizowane w 100% ze środków RO Rataje w ramach budżetu na rok 2015.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6 ; foto 7 ; foto 8 ; foto 9

tekst/foto: Artur Gumny

Akcja Lato 2015

Wakacje w pełni a my wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” już po raz kolejny współorganizujemy AKCJE LATO. W akcji biorą udział Domy Kultury „Jagiellonka”, „Jędruś” oraz „Na Skarpie”. Rada Osiedla Rataje przeznaczyła na ten cel kwotę 10 tys. zł.

Więcej szczegółów w poszczególnych DK:
Dom Kultury „Jagiellonka” os. Jagiellońskie, tel. 61 877-51-64
Dom Kultury „Jędruś” os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877-01-51
Dom Kultury „Na Skarpie” os. Piastowskie 104, tel. 61 877-05-51

tekst: Artur Gumny

III sesja Rady Osiedla Rataje

W dniu dzisiejszym podczas III sesji Rada Osiedla Rataje podjęła uchwałę dotyczącą podziału środków własnych na placówki oświatowe działające na terenie osiedla zgodnie z propozycją zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy zgodnie z planem budżetowym a także została przyjęta uchwała w sprawie identyfikacji obszarów istotnych dla funkcjonowania lokalnej społeczności na terenie Osiedla Rataje zgodnie z prośbą MPU.
Również zostały powołane następujące 3 stałe komisje problemowe oraz 1 komisja doraźna:
Komisja Oświaty
Komisja Infrastruktury
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja konkursowa „Zielony Poznań”.
Czytaj dalej III sesja Rady Osiedla Rataje

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla Rataje

Sesja inauguracyjna oraz zaprzysiężenie członków Rady Osiedla Rataje odbędzie się 22.04.2015 r., o godzinie 19:00 w Sali Malinowej na placu Kolegiackim 17. Rada Osiedla Rataje składać się będzie z 21 radnych w skład której weszło aż 11 nowych radnych.

Skład Rady Osiedla Rataje w kadencji 2015-2019
Danuta Borowska (58 głosów)
Artur Gumny (184 głosów)
Zbigniew Jenek (112 głosów)
Maciej Jensz (110 głosów)
Jacek Kołyszko (87 głosów)
Mateusz Kopeć (24 głosy)
Beata Lewicka-Płaczek (171 głosów)
Grzegorz Marciniak (69 głosów)
Krzysztof Marciniak (205 głosów)
Maria Michałowska (68 głosów)
Jan Nowaczyński (123 głosów)
Agnieszka Olszewska (213 głosów)
Jakub Pająkowski (144 głosów)
Adam Pawlik (237 głosów)
Robert Pawłowski (101 głosów)
Miron Perliński (204 głosów)
Agnieszka Pospieszyńska (215 głosów)
Wojciech Strzelecki (220 głosów)
Marta Telesińska (253 głosów)
Mirosława Wawrzynowska (113 głosów)
Jerzy Żarnowski (44 głosów)

tekst: Artur Gumny

Wybory do rad osiedli 2015 – jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Dokładnie za miesiąc 22.03.2015 (niedziela) w godzinach od 8.00 do 20.00 odbędą się wybory do Rady Osiedla Rataje. Wybierać będziemy 21 radnych na 4 letnią kadencję. Osiedle Rataje zostało podzielone na 8 okręgów wyborczych i 8 obwodów głosowania.
Liczba wybieranych członków Rady Osiedla Rataje będzie wyglądała następująco:
okręg Nr I – 2 członków Rady Osiedla,
okręg Nr II – 4 członków Rady Osiedla,
okręg Nr III – 3 członków Rady Osiedla,
okręg Nr IV – 2 członków Rady Osiedla,
okręg Nr V – 2 członków Rady Osiedla,
okręg Nr VI – 3 członków Rady Osiedla,
okręg Nr VII – 3 członków Rady Osiedla,
okręg Nr VIII – 2 członków Rady Osiedla.
Prosimy również zapoznać się z obwieszczeniem wyborczym i sprawdzić miejsce obwodowej komisji wyborczej, gdyż lokalizacja dla poszczególnych adresów różni się w stosunku do niedawnych wyborów samorządowych (prezydenckich i rady miasta). Udało zachować, się podział osiedla na 8 okręgów oraz 8 obwodów wyborczych z roku 2011 co gwarantuje, że każde osiedle spółdzielcze będzie miało swojego przedstawiciela w radzie. Dla przypomnienia dodam, że Osiedle Rataje składa się z 7 osiedli spółdzielczych takich jak: Piastowskie, Jagiellońskie, Powstań Narodowych, Oświecenia, Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej oraz Polanki i Łaciny.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach.

Więcej informacji na temat wyborów w poniższym linku:
Wybory do Rady Osiedla Rataje

tekst: Artur Gumny

Rataje-Park coraz piękniejszy

Pomimo absurdów i nieuregulowanych sprawach własności gruntu trzeba przyznać, że Rataje-Park z roku na rok staje się co raz piękniejszy i bardziej przyjazny dla mieszkańców. Jeżeli jest osoba, która wątpi w idee budowy Rataje-Parku to nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić taką osobą na spacer i pokazać jak zmienia się Rataje-Park. Pod koniec 2014 roku ze środków miejskich powstało aż 5 nowych zatoczek składających się z 3 ławek tj. przy budynkach na os. Jagiellońskim 62-66 oraz 122-127, kolejna przy budynku os. Powstań Narodowych 31-37 w bliskim sąsiedztwie X LO, oraz dwie zatoczki na alei spacerowej biegnącej wzdłuż Kościoła Nawiedzenia NMP. Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 wybudowana została nowa aleja od strony osiedla Polan, która biegnie od ul. Piłsudskiego aż do Kościoła Nawiedzenia NMP, w całości oświetlona z zaznaczonym symbolicznym śladem torowiska średzkiej kolei powiatowej. Warto również wspomnieć, że przy budynku na os. Powstań Narodowych 31-37 powstała w pełni profesjonalna siłownia zewnętrzna wraz z nową alejką biegnącą od X LO aż do placówki PKO a pomiędzy budynkami na os. Jagiellońskim 62-66 oraz os. Rzeczypospolitej 3/4 zostały ustawione 3 latarnie. Inwestycje te w całości zostały sfinansowane ze środków Rady Osiedla Rataje.

os. Jagiellońskim 62-66 ; os. Jagiellońskim 122-127 ; os. Powstań Narodowych 31-37 ;
Kościół Nawiedzenia NMP – ławki ; Kościół Nawiedzenia NMP – ławki ; RoweLove – aleja os. Polan ;
RoweLove – aleja os. Polan ; os. Powstań Narodowych 31-37 – siłownia ; os. Powstań Narodowych 31-37 – siłownia ; os. Powstań Narodowych 31-37 / LO X – aleja ; os. Powstań Narodowych 31-37 / LO X – aleja ; os. Rzeczypospolitej 3/4 – latarnie ; os. Rzeczypospolitej 3/4 – latarnie

tekst/foto: Artur Gumny