Konsultacje dla Łaciny

UWAGA! Konsultacje dla Łaciny

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina-Południe” i „Łacina-Północ” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 20 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum Nr 23, os. Jagiellońskie 128 w Poznaniu.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Piotr Sobczak, tel. (61)845-50-41,
kontakt: Łukasz Brodnicki oraz Dariusz Marcinek, tel. (61)845-50-42.

Kwestie organizacyjne spotkania:
Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. (61)878-15-03

Granica projektu mpzp „Łacina-Południa” w Poznaniu
Granica projektu mpzp „Łacina-Północ” w Poznaniu

Więcej informacji na stronie:

Konsultacje społeczne