Ruszyły konsultacje dla parku na Łacinie

📣Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Od 6 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. zapraszamy do rozmów na temat zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujący sposób💬:

1️⃣ wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina – od 6 do 19 listopada 2023 r. – szukajcie żółtego wózka konsultacyjnego na Łacinie;
2️⃣ wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu Voxly- geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r.
3️⃣ rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem – World Cafe – spotkania w lokalnej kawiarni 6/7 grudnia 2023 r. (na spotkania będą obowiązywać zapisy za pośrednictwem formularza).
Szczegóły odnośnie kawiarnianych rozmów oraz link do formularza zostaną udostępnione do 27 listopada 2023 r.
Link do ankiety

#Rataje #Poznan #Łacina #parkŁacina


dodał: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Od 6 listopada do 8 grudnia 2023 r. Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzą konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Będzie to pierwsza, jednak fundamentalna cegiełka ułożona w stronę powstania zielonej przestrzeni na Łacinie.
Kolejnym krokiem będzie konkurs studencki, do którego współpracy przystąpiły aż 4 uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. W oparciu o pomysły konkursowe powstanie projekt parku, a także propozycje rozwiązań dla sąsiadującej z nim przyszłej nieruchomości parafialnej (zapisanej zgodnie z miejscowym planem), tak aby obie przestrzenie powiązane zielenią tworzyły otwartą przestrzeń dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujący sposób:
1) wypełnienie ankiety ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina – od 6 do 19 listopada 2023 r.;
2) wypełnienie ankiety online na nowym narzędziu Voxly – geokonsultacje od 6 do 19 listopada 2023 r. – zaznaczanie odpowiedzi na mapie;
3) rozmowa przy stolikach z kawą i ciachem – World Cafe – spotkania w lokalnej kawiarni na początku grudnia 2023 r.

Link do ankiety i dokładny termin spotkań zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych na wortalu konsultacyjnym Miasta Poznania – link do strony
#Rataje #Poznan #Łacina #parkŁacina


dodał: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

50-lecie Przedszkola nr 130 „Bajkowy Świat”

W piątek 27.10.2023 Przedszkole nr 130 „Bajkowy Świat” obchodziło 50-lecie. Uczestniczyć w tak zacnym jubileuszu to wielki zaszczyt. Od początku istnienia placówka wzięła sobie za cel integrację i tak pozostało do dziś. Przedszkole nr 130 jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi na Ratajach. Wśród gości obecni byli z-ca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski radny Miasta Poznania Grzegorz Jura a także moja osoba tym razem w roli radnego Miasta Poznania oraz Artur Świątkowski z rady osiedla. Od 12 lat mam przyjemność obserwować rozwój przedszkola. Serce rośnie patrząc na placówkę, która wykonuję swoją misję, a efekty pracy widać na każdym kroku. Całej społeczności przedszkola życzę wszystkiego najlepszego, tworzycie prawdziwy bajkowy świat na Ratajach.
#Rataje #Poznan #WydziałOświaty
Galeria

tekst: Artur Gumny
Radny Miasta Poznania

Konsultacje społeczne dotyczące programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach

Rzeka Warta to dobro wszystkich mieszkańców a dla nas mieszkańców Rataj szczególnie ponieważ jest ona wpisana w krajobraz Rataj. Trudno sobie wyobrazić Rataje bez rzeki Warty. Tereny zielone w postaci Parku nad Wartą to zielona enklawa wśród zabudowy mieszkalnej. Warto zadbać nie tylko o Ratajski fragment rzeki Warty dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej od mostu Lecha do kładki w Owińskach na zachodnim brzegu rzeki Warty.

Kiedy?
od 30 października do 12 listopada 2023 r.

Jak wziąć udział?
Opinie i uwagi będą zbierane w formie:
☑️elektronicznej, pod adresem: wartostrada@um.poznan.pl
☑️pisemnie dostarczając do siedziby Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania ️
☑️listownie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Więcej informacji na temat innych konsultacji można znaleźć na stronie www.poznan.pl/konsultujemy
#Rataje #Poznan #rzekaWarta #Warta

pliki do pobrania

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Pierwszy krok dla mpzp dla ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Rataje coraz bliżej 🙂 Przed momentem Rada Miasta Poznania pozytywnie przyjęła projekt uchwały (PU 1834/23) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu. Powierzchnia terenu objętego projektem mpzp wynosi 1,96 ha. Projekt uchwały przygotowany został przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu

#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #mpzpKaliskaPolankaSowia

test: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla ulic Kaliska-Polanka-Sowia – przystąpienie

📣Informacja📣
W dniu 18.10.2023 r. Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP której jestem członkiem, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały PU 1834/23 przedstawiony przez Miejską Pracownie Urbanistyczną w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej” w Poznaniu. Projekt będzie opiniowany przez Radę Miasta Poznania na sesji w dniu 24.10.2023 r.

Pismo w sprawie wpłynęło do Rady Osiedla Rataje 05.12.2022 r.
#Rataje #Poznan #mpzpUlicKaliskaPolankaSowia
facebook.com/rada.osiedla.rataje

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Konsultacje społeczne dla mpzp w rejonie os. Rzeczypospolitej – I etap

‼️KOMUNIKAT‼️

Drodzy Mieszkańcy Rzeczypospolitej,

W dniu 07.09.2023 r., o godzinie 17.00 odbędzie się prezentacja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Rzeczypospolitej w formie zdalnej na platformie ZOOM pod adresem⤵️
https://zoom.us/j/97683466671?pwd=SVlhMkF6UjA2UmR5ZjVsSWZpUnlndz09

Identyfikator spotkania: 976 8346 6671
Kod dostępu: 523077

Szczególną uwagę należy zwrócić na teren gdzie obecnie znajduję się piekarnia osiedlowa przy sklepie Stokrotka. To właśnie w tym miejscu inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego do 18 kondygnacji.

Informacje na temat konsultacji oraz prezentację znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem⤵️
https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/news,9620/osiedle-rzeczypospolitej-i-konsultacje,211158.html

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Osiedle Rzeczypospolitej’ potrwają od 7 do 29 września 2023 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 8 do 29 września 2023 roku.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
☑️pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
☑️pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Prezentacja do pobrania

#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Konsultacje społeczne dla mpzp w rejonie ul. Rataje – I etap

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy Rataj,

W dniu 06.09.2023 r., o godzinie 17.00 odbędzie się prezentacja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Rataje w formie zdalnej na platformie ZOOM pod adresem⤵️
https://zoom.us/j/95340971337?pwd=WG41d2JqN1lrV3dRZXVCV05xT3hXdz09

Identyfikator spotkania: 953 4097 1337
Kod dostępu: 370497

Już teraz przedstawiam Państwu prezentację (pobierz). Szczególną uwagę należy zwrócić na zieleniec wzdłuż ulicy Rataje na którym rosną 3 dęby szypułkowe oszacowane przez dendrologa na 180, 196 i 240 lat.Informacje na temat konsultacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod adresem⤵️
https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/news,9620/rejon-ul-rataje-i-konsultacje,211157.html

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp w rejonie ulicy Rataje potrwają od 6 do 29 września 2023 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 8 do 29 września 2023 roku.

#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla ul. Rataje – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy Rataj,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 683/2023/P z dnia 22.08.2023 rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) w rejonie ulicy Rataje. Jest to obszar po dawnych zakładach Cegielskiego w miejscu tzw. W5 pomiędzy ul. Szczytnicką a ul. Hetmańską (os. Piastowskie). Wywołanie MPZP jest spowodowane chęcią zabudowania zieleńca budynkami mieszkaniowymi na którym rosną zdrowe dęby oszacowane przez dendrologa na 180, 196 i 240 lat. Dzięki interpelacji radnych miejskich Pawła Matuszak i Łukasza Kapustki oraz podjętej przez Rada Osiedla Rataje uchwały w tej sprawie, Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałą nr LXXXVII/1608/VIII/2023 wywołującą mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 6 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 6 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 6 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla os. Rzeczypospolitej – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy osiedla Rzeczypospolitej,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 665/2023/P z dnia 14.08.2023 r., rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie określał warunki zabudowy dla naszego osiedla. Zachęcam do składania uwag aby ochronić nasze osiedle przed niepożądaną zabudową. Wywołanie MPZP było spowodowane chęcią wybudowania w miejscu piekarni (działka nr 6/12 i 6/18, arkusz 13, obręb Rataje) budynku 18 piętrowego. Dzięki naszej solidarności w sprawę oraz szybkim działaniom udało się doprowadzić aby Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXXVII/1609/VIII/2023 wywołała mpzp. Dziękuję również radnym miejskim Grzegorzowi Jura i Łukaszowi Kapustce oraz Zastępcy prezydenta Mariuszowi Wiśniewskiemu którzy zaangażowali się w sprawę. Ja również w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej wystąpiłem do prezydenta w sprawie przystąpienia o sporządzenie mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 7 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 7 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 7 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje