Spotkanie z ZDM ws. ustalenia zadań na rok 2024

W poniedziałek 29.01.2024 r., wspólnie z Zarządem Osiedla Rataje uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podczas którego został omówiony zakres remontów w roku 2024 w ramach środków przekazanych przez Rade Osiedla Rataje. Ustaliliśmy, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować remont chodników w ciągu ulic Kruczej i Orlej. Pozostały zakres remontów będzie realizowany zgodnie z listą priorytetów. Ważna deklaracja jest taka, że w tym roku rozpocznie się remont chodnika wzdłuż ul. św. Rocha po stronie północnej (po stronie kościoła). Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Rady Osiedla Rataje oraz dzięki mojej propozycji do budżetu Miasta Poznań w kwocie 600 tys.zł. Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszym kwartale tego roku. #Rataje #Poznan #ZDMpoznan

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Budynek po Kasztelańskiej otrzymał zgodę na użytkowanie

Budynek który powstał w miejscu kultowej restauracji Kasztelańska na os. Piastowskim od samego początku wzbudzał kontrowersję. Uchwalając mpzp i zapisując w tym miejscu funkcję usługową nikomu nie przeszła myśli, że może tu powstać budynek z funkcją mieszkalną skoro plan przewidywał usługi. Czujemy się tym faktem oszukani i nie pozwolimy do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie.
#Rataje #RadaOsiedlaRataje #Poznan #patodeweloperka

Puls dnia WTK z dnia 19.01.2024
https://m.youtube.com/watch?v=uKqHfvDHKOA&t=26s

tekst:
Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Kładka nad Maltą zostaje

W ostatnim czasie dużo mówi się o terenach w pobliżu jeziora Malta. Najpierw pojawiła się informacja o rozbiórce galerii Malta, a następnie wypłynęła informacja o chęci wybudowania hotelu przy samym stoku narciarskim. Jeżeli chodzi o teren zlokalizowany wokół jeziora Malta to obecnie procedowane jest wszczęcie wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), którego obszar będzie obejmował 512 ha. Aktualnie zbierane są opinie od rad osiedlowych, które graniczą z jeziorem Malta. Następny krokiem będzie opinia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP. Natomiast rozbiórka galerii Malta wywołała wątpliwość co dalej z kładką, która wpisała się w krajobraz Malty, a która łączy jezioro z Polanką i Łaciną. Obecnie trwają prace rozbiórkowe galerii, a kładka został zamknięta. Podczas spotkania z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu otrzymałem zapewnienie, że kładka zostanie wpisana do nowego mpzp dla Łaciny, dla którego obecnie trwa analiza zasadności. Mam nadzieję, że nie dojdzie do rozbiórki kładki wraz z galerią, a jej wpisanie do mpzp będzie miało charakter porządkowy.
#Rataje #Polanka #Łacina #Poznan

Ratajska Telewizja Kablowa – Aktualności ratajskie 11.01.2024

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Spotkanie ws. wywołania mpzp dla Malty

O tym, że otoczenie jeziora Maltańskiego jest dobrem Poznania nie muszę przekonywać. Potrzeba uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadna (mpzp). Aktualnie obowiązujący mpzp dla Malty został uchwalony w roku 2002 i patrząc z perspektywy czasu uzasadniona jest aktualizacji funkcji sportowej – rekreacyjnej oraz usługowej. Obszar objęty projektem obejmuję 512 ha. Rewizja zapisów mpzp jest potrzebna chociażby, ze względu na nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które zostało uchwalone w dniu 11.07.2023 przez Rade Miasta Poznania (uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023) oraz mają uwzględniać rekomendacje zawarte w audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.03.2023. Uchwalenie nowego mpzp dla otoczenia jeziora Maltańskiego ma również zabezpieczyć tereny przed niechcianą zabudową.Ze względów na bardzo rozległy teren, możliwe będzie procedowanie fragmentaryczne z priorytetem dla części przy stoku narciarskim (wiadomo z jakich względów). Co prawda obszar projektu nie uwzględnia kładki, która łączy jezioro Malta z Łaciną a która wpisała się w krajobraz Malty, zadałem pytanie czy plany uwzględniają zachowanie tej kładki. Moje obawy są o tyle uzasadnione, bo jak wiadomo losy Galerii Malta są przesądzone a jej rozbiórka to kwestia czasu. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że kładka pozostanie i jest uwzględniona mpzp dla Łaciny. Granica Osiedla Rataje przebiega przez środek jeziora Malta, a tym samym Malta częściowo znajduje się na Ratajach😀
#Poznan #Rataje #Polanka #Łacina #mpzpJezioroMalta #mpzpMalta #mpzp

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Nowy przystanek tramwajowy Łacina

W najbliższą sobotę 16.12.2023 tramwaje 🚋🚃 wrócą na trasę kórnicką. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Rataj, Chartowa i Żegrza. Fyrtel nowomiejski jest od kilku lat modernizowany począwszy od układu drogowego po remonty torowisk na różnych odcinkach. Tym samym kończy się pewien etap, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz komfort w transporcie. Otwarcie trasy kórnickiej to również zmiany w układzie przystanków. Pojawił się nowy przystanek Łacina👍. Nazwa przystanku to wynik dyskusji podczas X sesji Rada Osiedla Rataje z dnia 18.02.2021. Propozycja wyjściowa jaką przedstawił ZTM Poznań to Polanka I i Polanka II. Podczas dyskusji zaproponowałem finalnie aby nazwa przystanku nawiązywała do historii, skoro jest przystanek Polanka to nowy nazwijmy Łacina 😀 Propozycja została poddana pod głosowanie (16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący). Tym bardziej czuję radość z otwarcia trasy tramwajowej, symboliczny ale zawsze jakiś ślad pozostawiłem😉. Na pewno w sobotę wybiorę się na przejażdżkę 🙂

#Rataje #Chartowo #Żegrze #Polanka #Łacina #Poznan #RadaOsiedlaRataje #ZTMPoznan #ZTM #PIM

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Warsztaty World Cafe na Łacinie

Dynamicznie rozwijające się tereny Polanki i Łaciny pod kątem zabudowy mieszkaniowej zwróciły uwagę mieszkańców na potrzebę przestrzeni zielonej. Wspólna inicjatywa Miasta Poznań, proboszcza parafii Łacina oraz Fundacji Zakłady Kórnickie zaowocowały. W okresie od 6 listopada do 8 grudnia 2023 r., Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. A mowa tutaj o terenie, który ma 1,5 ha i znajduję się pomiędzy ul. Czesława Niemena, a kórnicką trasą tramwajową. Konsultacje, które się odbyły to pierwszy krok ku zielonej przestrzeni na Łacinie. Informacje jakie udało się zebrane posłużą w konkursie studenckim do którego przystąpiły 4 poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Poznańska. Konsultacje społeczne zostały podzielone na 3 formy. Pierwsza to sondaż uliczny, kolejna forma to ankieta online, a trzecia forma to interaktywna luźna rozmowy przy stoliku tzw. World Cafe. W ramach warsztatów World Cafe, które odbyły się w dniach 6, 7, 8 grudnia 2023 r., (ja uczestniczyłem w dniu 6.12.2023) prowadzone zostały rozmowy przy trzech stolikach tematycznych takich jak: wygląd placu, zieleń, sport/dzieci/zwierzęta. Była to burza mózgów bazująca na wynikach ankiet. Pełen raport z przeprowadzonych konsultacji, będzie istotnym wkładem wiedzy dotyczącym oczekiwań mieszkańców do przygotowania koncepcji zagospodarowania tego terenu. Ogłoszenie konkursu planowane jest I półrocze 2024 roku.

tekst: Arutr Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Wyniki PBO24

ℹ️ Znane są wyniki Poznański Budżet Obywatelski 2024.
Projekty dotyczące Rataj – rejon 8
Rejonowe duże:
✔️Rataje – mój sportowy azyl (liczba głosów 2 475) Mój Sportowy Azyl
✔️Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla wszystkich (liczba głosów 2 352) – Nasz Sportowy Fyrtel

Rejonowe małe:
✔️Ławki na Oświecenia (liczba głosów 1 155)

Gratulacje dla wygranych projektów i ich wnioskodawców 👏
Więcej info⤵️
https://budzet.um.poznan.pl/pbo24/znamy-wyniki-pbo24/
#Rataje #PBO #PBO2024 #PBO24

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje

Jaki los czeka Ratajskie dęby?

Ulica Rataje jak również bliskie jej otoczenie w ostatnim czasie jest na ustach wielu mieszkańców Rataj ale również Poznania, a to za sprawą chęci wybudowania w tej okolicy przez jednego z deweloperów kompleksu budynków mieszkalnych. Dzięki interpelacji radnego miejskiego Pawła Matuszaka jak również stanowiska Rady Osiedla Rataje udało się wywołać dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałę nr LXXXVII/1608/VIII/2023 aby dla tego terenu przystąpić do sporządzenia mpzp. O tym, że teren po dawnych budynkach fabryki Hipolita Cegielskiego należy uporządkować nie budzi wątpliwości. Natomiast ewentualna wycinka drzew na zieleńcu, który znajduje się przy ulicy Rataje już tak (arkusz 15, obręb Rataje, działka nr 12/7 i 12/17). Teren przez lata zaniedbany natomiast z cennymi okazami drzew. We wrześniu 2022 roku na prywatne zlecenie właściciela sąsiadującego z ww. nieruchomością, została wykonana ekspertyza dendrologiczna drzewostanu zagrożonego wycinką przy powstaniu ewentualnej inwestycji. Rzeczoznawca dendrolog w ekspertyzie wykazał, że trzy dęby szypułkowe, które tam rosną mają około 180, 196, 240 lat, są to okazy zdrowe o wysokości ponad 20 metrów. Ze względów na cenne walory przyrodnicze, botaniczne drzewa powinny zostać otoczone szczególną ochroną. Podczas czerwcowej parady sobótkowej, która odbyła się na Warcie, w symboliczny a zarazem w bardzo wymowny sposób przedstawiłem wspólnie z mieszkańcami historię Ratajskich dębów. Instalacja z którą płynęliśmy przedstawiała właśnie trzy dęby, w ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę jak cenna jest Ratajska przyroda. Instalacja została przygotowana przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Specjalnych 101 w Poznaniu.

W dniu 31.10.2023 r. wysłałem zapytanie do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, na jakiem etapie są prace w zakresie uznania tych cennych okazów drzew za pomniki przyrody. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Wydział Klimatu i Środowiska UMP (WKiŚ) zlecił własną ekspertyzę dendrologiczną dla rosnących w tym miejscu drzew. Jeżeli wyniki będą wskazywać na celowość objęcia ochroną jako pomniki przyrody drzew na działce przy ul. Rataje / Zamenhofa wówczas WKiŚ podejmie dalsze działania w celu ustanowienia tej formy ochrony przyrody. Dodatkowo WKiŚ podjął działania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zajęcie stanowiska w sprawie odbędzie się na podstawie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jako radny miejski będę tą sprawę w dalszym ciągu monitorował.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje