Podsumowanie kadencji Rady Osiedla Rataje 2019-2024

Była to dziwna kadencja, ponieważ przypadła na czasy pandemii COVID-19. Rada Osiedla Rataje w kadencji 2019-2024 zwołała 25 sesji i jest to najgorszy wynik wśród wszystkich rad osiedli w Poznaniu (z czego tylko 10 sesji odbyło się w trybie stacjonarnym). Pierwotnie kadencja miała trwać 4 lata, ale decyzją Rady Miasta Poznania, kadencje wszystkich rad osiedlowych zostały wydłużone o rok. Ciekawostką jest fakt, że Rada Osiedla Rataje w trakcie kadencji nie obradowała ani razu w pełnym składzie ☹ (Rada Osiedla składa się 21 radych). W trakcie kadencji zostały uchwalone i realizowane budżety na następujące kwoty (budżet na rok 2019 uchwaliła poprzednia kadencja):

2020 – 2 191 812 PLN
2021 – 1 150 380 PLN
2022 – 1 619 805 PLN
2023 – 1 158 548 PLN
2024 – 1 153 652 PLN

W trakcie kadencji Rada Osiedla Rataje wydała 18 bezpłatnych numerów gazety Głos Rataj w następującym składzie redakcyjnym: Wojciech Strzelecki (redaktor naczelny) Artur Gumny, Łukasz Garczewski, Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski.

Rada Osiedla Rataje powołała trzy komisje problemowe takie jak:
Komisja Bezpieczeństwa: 3 posiedzenia
Komisja Infrastruktury: 5 posiedzeń
Komisja Oświaty – brak danych.

Podczas każdego podsumowania pada pytanie, czy można było lepiej? Uważam, że zawsze można. Zostało zrealizowanych wiele inwestycji natomiast współpraca pomiędzy Zarządem Osiedla, a pozostałymi radnymi już nie była tak dobra.

12 maja 2024 odbędą się wybory do rad osiedli w Poznaniu w tym również do Rady Osiedla Rataje. Zachęcam do uczestnictwa w tych wyborach ponieważ są ważne dla lokalnych społeczności. Jak widać budżet Rady Osiedla Rataje jest dość duży i przy mądrym zarządzaniu można wykonać szereg ciekawych inwestycji.

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje