Warsztaty World Cafe na Łacinie

Dynamicznie rozwijające się tereny Polanki i Łaciny pod kątem zabudowy mieszkaniowej zwróciły uwagę mieszkańców na potrzebę przestrzeni zielonej. Wspólna inicjatywa Miasta Poznań, proboszcza parafii Łacina oraz Fundacji Zakłady Kórnickie zaowocowały. W okresie od 6 listopada do 8 grudnia 2023 r., Miasto Poznań wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego miejsca. A mowa tutaj o terenie, który ma 1,5 ha i znajduję się pomiędzy ul. Czesława Niemena, a kórnicką trasą tramwajową. Konsultacje, które się odbyły to pierwszy krok ku zielonej przestrzeni na Łacinie. Informacje jakie udało się zebrane posłużą w konkursie studenckim do którego przystąpiły 4 poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Poznańska. Konsultacje społeczne zostały podzielone na 3 formy. Pierwsza to sondaż uliczny, kolejna forma to ankieta online, a trzecia forma to interaktywna luźna rozmowy przy stoliku tzw. World Cafe. W ramach warsztatów World Cafe, które odbyły się w dniach 6, 7, 8 grudnia 2023 r., (ja uczestniczyłem w dniu 6.12.2023) prowadzone zostały rozmowy przy trzech stolikach tematycznych takich jak: wygląd placu, zieleń, sport/dzieci/zwierzęta. Była to burza mózgów bazująca na wynikach ankiet. Pełen raport z przeprowadzonych konsultacji, będzie istotnym wkładem wiedzy dotyczącym oczekiwań mieszkańców do przygotowania koncepcji zagospodarowania tego terenu. Ogłoszenie konkursu planowane jest I półrocze 2024 roku.

tekst: Arutr Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje