Monitoring miejski na Ratajach

Kamera dla jednych jest urządzeniem służącym do inwigilowania, a dla innych to urządzenie dające poczucie bezpieczeństwa. Dla nas ważne jest aby mieszkańcy naszych osiedli czuli się bezpieczni, a obecność kamer ma zwiększyć ich bezpieczeństwo. Widok kamer często działa odstraszająco na potencjalnych sprawców przestępstw, a nagranie jest dobrym dowodem przy rozpoznawaniu sprawców. Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rataje, której przewodniczy Miron Perliński, rozpoczęliśmy rozmawiać z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) w Poznaniu oraz przedstawicielami Policji na temat budowy kamer na Osiedlu Rataje w oparciu o monitoring miejski. Pierwsze rozmowy odbyły się już w roku 2015, a efektem tych rozmów było zarezerwowanie w planie wydatków Osiedla Rataje na rok 2016 kwoty 15 tys. zł właśnie na rozbudowę monitoringu. Następnym krokiem było zwołanie w dniu 20 stycznia 2016 r. posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rataje, na którym byli obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej z referatu Poznań-Nowe Miasto. Podczas spotkania została zaprezentowana i omówiona wstępna lista lokalizacji kamer. Następnie 16 lutego 2016 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli miasta z WZKiB, Policji i Straży Miejskiej z referatu Poznań-Nowe Miasto, a efektem tej wizji było ostateczne ustalenie lokalizacji kamer w następujących miejscach:

1. skrzyżowanie ulic Piłsudskiego / Mieszkowska (os. Powstań Narodowych)
2. skrzyżowanie ulic Piłsudskiego / Dolska (os. Oświecenia przy Szkole Podstawowej nr 19)
3. skrzyżowanie ulic Zamenhofa / Szczytnicka (os. Piastowskie)
4. skrzyżowanie ulic Pawia / Orla (os. Bohaterów II Wojny Światowej / os. Armii Krajowej)
5. skrzyżowanie ulic Zamenhofa / Jastrzębia (os. Rzeczypospolitej)
6. skrzyżowanie ulic Zamenhofa / Krucz (os. Rzeczypospolitej)
7. skrzyżowanie ulic Piłsudskiego / Inflancka
8. skrzyżowanie ulic Obrzyca / Wioślarska (os. Piastowskie przy pawilonach)

Podczas XIII sesji, która odbyła się 07 kwietnia 2016 r. Rada Osiedla Rataje zabezpieczyła na ten cel kolejne 15 tys. zł. Jest to jest pierwszy etap budowy systemu kamer wchodzących w sieć monitoringu miejskiego, którego głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu Rataje. Projekt zostanie sfinansowany z budżetu miasta a kosz inwestycji będzie wynosił 530 tys. zł.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6 ; foto 7 ; foto 8

tekst: Artur Gumny
fot. Urząd Miasta Poznania – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa