Osiedle Powstań Narodowych – konsultacje w sprawie mpzp

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań Narodowych” w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 21 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 20, os. Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Katarzyna Derda, tel. (61)845-50-48, kontakt: Justyna Fribel, tel. (61)845-50-47.
Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka – Prewicz, tel. (61)878-15-03

Uchwała RMP o przystąpieniu do mpzp: XXI/271/VII/2015
Osiedle Powstań Narodowych – plan
Komunikat