W poniedziałek 09.11.2015 r., została odebrana w obecności pracownika ZZM i wykonawcy jak również Wojtka Strzeleckiego i Artura Gumnego (Rada Osiedla Rataje) nowa aleja spacerowa na osiedlu Rzeczypospolitej zlokalizowana w pobliżu budynków 1/2 i 3/4 a budynkiem na os. Jagiellońskim 62-66. Potrzeba utwardzenia tego terenu była dużo, gdyż codziennie wydeptaną ścieżką przemieszczają się mieszkańcy. Alejka cieszy tym bardziej, że jest ona kolejnym etapem budowy Rataje-Parku tworząc system ścieżek spacerowych. Został również usypany wał ziemny jako naturalna blokada przed niedozwolonym parkowaniem samochodów. Inwestycja została sfinansowana w 100% ze środków Rady Osiedla Rataje (nie mylić z radą osiedla spółdzielni mieszkaniowej bo i takie głosy do nas dochodzą).

Prezentujemy zdjęcie „przed” i „po” budowie. Różnicę widać gołym okiem 😉
przed ; przed ; przed ; przed ; przed ; przed ;
po ; po ; po ; po ; po ; po ; po ; po ; po ; po

tekst/foto: Artur Gumny


Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Piastowskiego przez RMP w dniu 03.11.2015 r., nie przewiduję nowej zabudowy mieszkaniowej co jednocześnie spełnia oczekiwania mieszkańców. Radni miejscy wsłuchali się w głos mieszkańców, którzy brali aktywny udział w konsultacjach społecznych podczas których stanowczo sprzeciwiali się na planowaną zabudowę mieszkaniową. Zagrożenie zabudową mieszkaniową było bardzo duże, gdyż jeden z poznańskich deweloperów chciał wybudować sześć budynków mieszkalnych na zielonym skwerze pomiędzy kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła a ulicami Zamenhofa i Na Skarpie. W uchwalonym mpzp tereny zielone zostały zachowane w obecnym kształcie a także pawilony handlowe, które deweloper planował wyburzyć. Co prawda estetyka pawilonów nie jest najlepsza ale to temat na inną dyskusję. Plan miejscowy dopuszcza na budowę w trzech miejscach parkingów wielopoziomowych naziemnych tj. przy ul. Jurackiej w pobliżu sklepu Beta, przy skrzyżowaniu ulic Obrzyca / Zamenhofa oraz ul. Szczytnickiej. Chodź miejscowy plan zabrania na zabudowę mieszkaniową to jednocześnie w postępowaniu zwrotowym grunty przed kościołem jak również w okolicy ronda Rataje przy starej nieużywanej fontannie zostały odzyskane przez prywatnych właścicieli co może stwarzać w przyszłości utrudnienia w planowaniu i estetyce osiedla. Rada Osiedla Rataje już w zeszłym roku planowała uporządkować teren przy starej fontannie ale ze względów na toczące się postępowanie zwrotowe i własność prywatną nie udało nam się doprowadzić do rozbiórki pozostałości po starej fontannie, która obecnie jest miejscem spotkań „dziwnych ludzi”.

Projekt uchwały RMP (PU 258/15)

tekst: Artur Gumny


Jeżeli ktoś nie wie to informujemy, że plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 na os. Oświecenia został wyremontowany i doposażony ze środków Rady Osiedla Rataje. Nowy plac zabaw jest ogólnodostępny od lipca 2015 i oprócz nowych urządzeń przeznaczonych do zabaw doposażony został w 4 nowe ławki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15 tys. zł.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6

tekst/foto: Artur Gumny


W czwartek 15.10.2015 r., odbyła się wspólna sesja RO Rataje i RO Żegrze podczas której zaprezentowano projekt zagospodarowania fragmentu Rataje-Parku na powierzchni blisko 16-hektarach. Nowe spojrzenie na zagospodarowanie Rataje-Parku zapewne jest przełomowe a patrząc na wizualizacje możemy śmiało powiedzieć „idzie nowe”. Odejście od koncepcji budowy biurowców pomiędzy istniejącymi budynkami mieszkalnymi cieszy a głos mieszkańców został wysłuchany. W końcu idea budowy Rataje-Parku jest coraz bardziej możliwa do realizacji.

tekst: Artur Gumny

Grant 2016


Możemy się pochwalić już trzecim grantem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta. W ramach konkursu projekt zgłoszony wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 19 zakłada modernizacje boisk sportowych na terenie szkoły. Komisja konkursowa przyznała 45 punktów co przełożyło się na dofinansowanie na łączną kwotę 155.310 zł. Wkład własny Rady Osiedla Rataje wynosi 80.028 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2016.

Zadania grantowe zrealizowane w latach ubiegłych:
2012 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 20. Dofinansowanie na kwotę 198.928 zł natomiast wkład własny RO Rataje wyniósł 43.000 zł.
2013 – Kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych znajdujących się na terenie Gimnazjum Nr 23. Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu. Dofinansowanie na kwotę 157.220 zł natomiast wkład własny RO Rataje wyniósł 71.872 zł.

tekst: Artur Gumny


Od dzisiaj nasze osiedle zostało wzbogacone o 9 nowych ławek tzw. bulwarów 🙂 Ławki tego typu już są na naszych osiedlach ale nowością są deski które zostały wykonane z drewna egzotycznego a śruby mocujące nie są widoczne na częściach przeznaczonych do siedzenia i oparcia. Kiedyś Grabaż śpiewał „ezoteryczny Poznań” a ja bym powiedział że „egzotyczne Rataje” 🙂 Ławki zostały zamontowane w następujących miejscach: 3 ławki na os. Piastowskim 36/37 w pobliżu ronda Rataje oraz 6 ławek na os. Rzeczypospolitej 45/49 przy ulicy Kruczej uzupełniając tym samym przestrzeń wzdłuż istniejących alejek. Zadanie zostało zrealizowane w 100% ze środków RO Rataje w ramach budżetu na rok 2015.

foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6 ; foto 7 ; foto 8 ; foto 9

tekst/foto: Artur Gumny


Wakacje w pełni a my wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” już po raz kolejny współorganizujemy AKCJE LATO. W akcji biorą udział Domy Kultury „Jagiellonka”, „Jędruś” oraz „Na Skarpie”. Rada Osiedla Rataje przeznaczyła na ten cel kwotę 10 tys. zł.

Więcej szczegółów w poszczególnych DK:
Dom Kultury „Jagiellonka” os. Jagiellońskie, tel. 61 877-51-64
Dom Kultury „Jędruś” os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877-01-51
Dom Kultury „Na Skarpie” os. Piastowskie 104, tel. 61 877-05-51

tekst: Artur Gumny


W dniu dzisiejszym podczas III sesji Rada Osiedla Rataje podjęła uchwałę dotyczącą podziału środków własnych na placówki oświatowe działające na terenie osiedla zgodnie z propozycją zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy zgodnie z planem budżetowym a także została przyjęta uchwała w sprawie identyfikacji obszarów istotnych dla funkcjonowania lokalnej społeczności na terenie Osiedla Rataje zgodnie z prośbą MPU.
Również zostały powołane następujące 3 stałe komisje problemowe oraz 1 komisja doraźna:
Komisja Oświaty
Komisja Infrastruktury
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja konkursowa „Zielony Poznań”.
Więcej…


Sesja inauguracyjna oraz zaprzysiężenie członków Rady Osiedla Rataje odbędzie się 22.04.2015 r., o godzinie 19:00 w Sali Malinowej na placu Kolegiackim 17. Rada Osiedla Rataje składać się będzie z 21 radnych w skład której weszło aż 11 nowych radnych.

Skład Rady Osiedla Rataje w kadencji 2015-2019
Danuta Borowska (58 głosów)
Artur Gumny (184 głosów)
Zbigniew Jenek (112 głosów)
Maciej Jensz (110 głosów)
Jacek Kołyszko (87 głosów)
Mateusz Kopeć (24 głosy)
Beata Lewicka-Płaczek (171 głosów)
Grzegorz Marciniak (69 głosów)
Krzysztof Marciniak (205 głosów)
Maria Michałowska (68 głosów)
Jan Nowaczyński (123 głosów)
Agnieszka Olszewska (213 głosów)
Jakub Pająkowski (144 głosów)
Adam Pawlik (237 głosów)
Robert Pawłowski (101 głosów)
Miron Perliński (204 głosów)
Agnieszka Pospieszyńska (215 głosów)
Wojciech Strzelecki (220 głosów)
Marta Telesińska (253 głosów)
Mirosława Wawrzynowska (113 głosów)
Jerzy Żarnowski (44 głosów)

tekst: Artur Gumny