MPZP dla ul. Rataje – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy Rataj,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 683/2023/P z dnia 22.08.2023 rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) w rejonie ulicy Rataje. Jest to obszar po dawnych zakładach Cegielskiego w miejscu tzw. W5 pomiędzy ul. Szczytnicką a ul. Hetmańską (os. Piastowskie). Wywołanie MPZP jest spowodowane chęcią zabudowania zieleńca budynkami mieszkaniowymi na którym rosną zdrowe dęby oszacowane przez dendrologa na 180, 196 i 240 lat. Dzięki interpelacji radnych miejskich Pawła Matuszak i Łukasza Kapustki oraz podjętej przez Rada Osiedla Rataje uchwały w tej sprawie, Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałą nr LXXXVII/1608/VIII/2023 wywołującą mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 6 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 6 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 6 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpRataje #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

MPZP dla os. Rzeczypospolitej – komunikat

‼️KOMUNIKAT‼️
Drodzy Mieszkańcy osiedla Rzeczypospolitej,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 665/2023/P z dnia 14.08.2023 r., rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) dla Osiedla Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie określał warunki zabudowy dla naszego osiedla. Zachęcam do składania uwag aby ochronić nasze osiedle przed niepożądaną zabudową. Wywołanie MPZP było spowodowane chęcią wybudowania w miejscu piekarni (działka nr 6/12 i 6/18, arkusz 13, obręb Rataje) budynku 18 piętrowego. Dzięki naszej solidarności w sprawę oraz szybkim działaniom udało się doprowadzić aby Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXXVII/1609/VIII/2023 wywołała mpzp. Dziękuję również radnym miejskim Grzegorzowi Jura i Łukaszowi Kapustce oraz Zastępcy prezydenta Mariuszowi Wiśniewskiemu którzy zaangażowali się w sprawę. Ja również w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej wystąpiłem do prezydenta w sprawie przystąpienia o sporządzenie mpzp.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu planu, stanowiącego przedmiot konsultacji, będzie można zgłaszać:
☑️ na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,
☑️ pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 7 do 29 września 2023 r.
Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 7 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

W dniu 7 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.
#Rataje #Poznan #mpzpOsiedleRzeczypospolitej #mpzp

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Remont trasy Kórnickiej

Na trasie Kórnickiej trwają intensywne prace w zakresie budowy torowiska tramwajowego. Prace są na bardzo zaawansowanym etapie, a ich zakres obejmuję układnie torów, montaż słupów trakcyjnych, a także przystosowanie nowej infrastruktury przystankowej dla przystanku Polanka i Łacina. Natomiast prace brukarskie na przystanku Kórnicka zostały już zakończone. Także infrastruktura chodnikowa oraz ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż torów jest w bardzo zaawansowanym etapie. Watro przypomnieć, że remont ścieżki rowerowej był zaplanowany w ramach większego projektu jakim był RoweLove Rataje zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Jest to zarazem ostatni brakujący fragment tego projektu. Jak wiadomo w rejonie os. Tysiąclecia przy trasie tramwajowej znajduję się użytek ekologiczny tzw. Traszki Ratajskie dla których zostały wybudowane zimowiska. Zakończenie prac zaplanowane jest na późną jesień br.

Natomiast w pobliżu trasy Kórnickiej trwają intensywne prace drogowe. W rejonie tzw. ringu Łacina przy przedłużeniu ul. Pleszewskiej zamontowany został osprzęt do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pionowe, natomiast na ul. Kaliskiej od ulicy Jana Pawła II w kierunku ul. Maltańskiej zakończyły się prace nawierzchniowe. Nowy dwukierunkowy fragment ul. Pleszewskiej wraz z drogą rowerową po wschodniej stronie oraz chodnikiem jest dostępny od 05.08.2023 r.
(źródło: pim.poznan.pl)
#OsiedleRataje #Rataje #Poznan

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje