Debata o rzece nad rzeką

W środę 22.06.2022 odbyła się debata na temat rzeki Warty w starym korycie Warty, która pokazała że nie tylko ważne jest otoczenie, nabrzeże i powstała wartostrada która niewątpliwie wpłynęła na większą aktywność mieszkańców nad Wartą ale również trzeba zadbać o dobrostan rzeki. Perspektywa rozwoju rozłożona na lata jest bardzo obiecująca. Mieszańcy bardzo chętnie odpoczywają nad Wartą ale wiąże się to również z większą ilością śmieci. Edukacja w tym zakresie jak widać jest nadal potrzebna. Tereny nadwarciańskie to nie tylko rekreacja ale również szeroko pojęte wydarzenia kulturalne. Zachowanie terenów dzikich na północnym odcinku rzeki cieszy. W spotkaniu uczestniczyli:
☑️Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski
☑️Zastępca dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk
☑️Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński
☑️Przedstawiciel MPU Adam Derc
☑️Przedstawiciel Wody Polskie
☑️Pomysłodawca Kontener ART Zbigniew Łowżył

Foto

tekst/fot. Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Wycinka drzew na trasie kórnickiej

W poniedziałek 06.06.2022 otrzymałem informację, że przy planowanej modernizacji trasy kórnickiej zaplanowana jest wycinka 121 drzew. Inwestycja jest długo wyczekiwana i cieszy, że w końcu zostanie wyremontowany chodnik i zostanie wybudowana ścieżka rowerowa ale czy ta inwestycja wymaga wycinki tylu drzew? Oczywiście na tym etapie nie znamy szczegółów dlatego wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie. Historia i plany remontu sięgają roku 2013 w którym został zgłoszony projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PBO2014. Całej sprawie jako Radny Osiedla Rataje będę się przyglądał i informował o postępach.

Reportaż WTK.pl z dnia 06.06.2022

Link do reportażu WTK na youtube.com (06.06.2022)
https://youtu.be/kjsscveGv5M

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje

Komisja Infrastruktury (2)

W dniu 01.06.2022 odbyła się pierwsza po zniesieniu obostrzeń COVID-owych i druga w kadencji 2019-2024 Komisja Infrastruktury Rady Osiedla Rataje w Szkole Podstawowej nr 2. Tematem spotkania był projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania.

Foto

tekst: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje