Rewaloryzacja brzegów Warty

Ruszyły dawno zapowiadane prace nad Wartą po stronie Rataj, mające na celu rewaloryzajcę brzegów. Prace zostały zaplanowane na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha) po obu stronach. Łącznie rewaloryzacji zostanie poddanych 5 km linii brzegowej. Stare płyty betonowe, które większości były popękane, zapadnięte i zarośnięte stwarzając zagrożenie zostaną zdemontowane.
Wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 85 %. Pozostała część to wkład własny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.
#Poznan #RzekaWarta #Warta

Link

dodał: Artur Gumny
Radny Osiedla Rataje
źródło: poznan.pl